1.7k pregleda
Margareta Jurisi u rubrici Poslovanje od Margareta Jurisi [Proaktivan] (646 bodova)
promjena rubrike od Znatko
Koje vrste djelatnosti postoje u gospodarstvu te gdje su najzastupljenije?

Prijavite se ili registrirajte kako biste odgovorili na ovo pitanje.

3 odgovor(a)

+7 glasa
Karla Jurišić od Karla Jurišić [Turboaktivan] (28.6k bodova)
odabran od Znatko
 
Najbolji odgovor

Djelatnosti se obično određuju na jedan od tri načina. Primarne djelatnosti npr. poljoprivreda ili rudarstvo znače proizvodnju sirovina poput hrane ili ruda. Na Kubi, jednom od velikih svjetskih proizvođača cigara, listovi duhana ručno se beru i rasprostiru. Mnoge zemlje ovise o jednom ili dva visokovrijedna izvozna proizvoda kojim zarađuju strani novac.

Sekundarna djelatnost od sirovina stvaraju proizvode ili gotove proizvode. Tekstilna ili automobilska industrija su primjer sekundarne djelatnosti. U Indiji i Pakistanu se proizvode visoke količine tkanine. 

Ljudi zaposleni u tercijarnim djelatnostima pružaju različite usluge. Osiguranje, turizam, bankarstvo su neki od primjera tercijarnih djelatnosti. London je jedno od velikih svjetskih novčanih sjedišta. U njegovom središtu, Cityju, nalaze se sjedišta mnogih podružnica i osiguravajućih društava.

Neke napredne države, kao na primjer SAD ili Njemačka imaju i kvartarnu djelatnost. To su biotehnologija, stvaranje znanja posvećeno istraživanju i novih proizvoda. 

+6 glasa
Darko Međimurec od Darko Međimurec [Turboaktivan] (24.7k bodova)

Ovo su djelatnosti u RH klasificirane prema područjima u NKD 2007. za registrirane tvrtke i gospodarske subjekte u RH:

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelat­nosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i pružaju različite usluge za vlastite potrebe
U Djelatnosti izvan-teritorijalnih organizacija i tijela
+2 glasa
Ivana Mačić od Ivana Mačić [Ekstraktivan] (6.6k bodova)

Ovo je neka trenutna podjela djelatnosti:

 1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (uzgoj žitarica, voćarstvo, vinogradarstvo, uzgoj životinja, ribolov, lov i sl.)
 2. Rudarstvo i vađenje (vađenje sirove nafte i plina, uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, kamenolom, šljunčara, solana i sl.)
 3. Prerađivačka industrija (proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja metalnih proizvoda, proizvodnja strojeva, proizvodnja motornih vozila, gradnja brodova, tiskanje, klesarstvo, drvna industrija, popravak i održavanje strojeva, brodova, zrakoplova, tračničkih vozila i sl.). ISKLJUČUJE: popravak motornih vozila i motocikala, popravak računala i komunikacijske opreme i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo.
 4. Opskrba električnom energijom, plinom i parom (proizvodnja, prijenos, distribucija i trgovina električnom energijom, proizvodnja, distribucija i trgovina plinom, opskrba parom i sl.)
 5. Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša (skupljanje, obrada i zbrinjavanje otpada, recikliranje, razminiranje i sl.)
 6. Građevinarstvo (visokogradnja, niskogradnja, elektroinstalacijski radovi, izolacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina, te instalacija za grijanje i klimatizaciju, ugradnja stolarije, soboslikarski i staklarski radovi, limarski radovi i sl.)
 7. Trgovina na veliko i malo te posredovanje u trgovini; popravak motornih vozila i motocikala (UKLJUČUJE: djelatnosti autopraonica, ljekarna)
 8. Prijevoz i skladištenje (kopneni, vodeni i zračni prijevoz, taksi prijevoz, cjevovodni transport, usluge parkirališta, poštanske i kurirske djelatnosti i sl.)
 9. Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hoteli, odmarališta, kampovi, studentski i đački domovi, ugostiteljstvo, restorani, slastičarne, pečenje plodina, barovi, ketering i sl.)
 10. Informacije i komunikacije (izdavaštvo, proizvodnja filmova i televizijskog programa, emitiranje radijskog i televizijskog programa, snimanje zvučnih zapisa, telekomunikacije, računalno programiranje i savjetovanje, internetski portali, novinske agencije i sl.)
 11. Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (banke, mjenjačnice, osiguravajuća društva, mirovinski fondovi, burze roba i vrijednosnih papira i sl.)
 12. Poslovanje nekretninama (kupnja i prodaja, iznajmljivanje ili upravljanje nekretninama, agencije za poslovanje nekretninama i sl.)
 13. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (pravne i računovodstvene djelatnosti, odvjetnički uredi, knjigovodstveni servisi, revizija, porezno savjetovanje, arhitektonske i inženjerske djelatnosti, istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i društvenim znanostima, marketing, istraživanje tržišta, grafički dizajn, fotografske djelatnosti, prevoditeljske djelatnosti, veterinarske djelatnosti, meteorologija i sl.)
 14. Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (iznajmljivanje (osim nekretnina), agencije za zapošljavanje, putničke agencije, djelatnosti privatne zaštite, upravljanje zgradama, usluge čišćenja zgrada i objekata, deratizacija, uređenje i održavanje zelenih površina i groblja, administrativne i pomoćne uredske djelatnosti, djelatnosti pozivnih centara, usluge pakiranja i sl.)
 15. Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (sudstvo, vatrogastvo, ministarstva, državna uprava, carinska uprava, policija, obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje i sl.)
 16. Obrazovanje (predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, visoko obrazovanje, vozačke škole, obrazovanje u području sporta, rekreacije i kulture, tečajeve koji nisu definirani razinama i sl.)
 17. Zdravstvena zaštita i socijalna skrb (bolnice, zdravstvene ustanove, stomatologija, domovi za starije osobe i osobe s invaliditetom, centar za socijalnu skrb i sl.)
 18. Umjetnost, zabava, sport i rekreacija (rad kulturnih ustanova, kazališta, muzeji, arhivi, knjižnice, botanički i zoološki vrtovi, prirodni rezervati, zabavni i tematski parkovi, kladionice, rad sportskih objekata, sportski klubovi, fitnes centri, djelatnosti marina i sl.)
 19. Ostale uslužne djelatnosti (članske organizacije, udruge, sindikati, vjerske organizacije, političke organizacije, kemijske čistionice, frizerski i kozmetički saloni, pogrebne djelatnosti, popravak računala i komunikacijske opreme, popravak namještaja, obuće, odjeće, električnih aparata, nakita, satova i sl.)
 20. Djelatnosti kućanstava kao poslodavca; djelatnosti kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
 21. Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela (strana diplomatska i konzularna predstavništva, međunarodne organizacije i sl.)

Slična pitanja

1 odgovor 119 pregleda
1 odgovor 187 pregleda
2 odgovora 137 pregleda
1 odgovor 283 pregleda
2 odgovora 1.9k pregleda

Prva konferencija u Hrvatskoj namijenjena virtualnim asistentima i svima koje zanima svijet virtualne asistencije.

Zagreb, 21.10.2022.

Ulaznice putem ENTRIO sustava

Medijska platforma Znatko

NAJNOVIJE VIJESTI

Impressum | Znatkova redakcija

Gdje pratiti Znatka?[ Pretraživanje Znatka ]

8.7k pitanja

14.0k odgovora

3.0k komentara

1.4k korisnika

...