Kategorija Življenje je promijenila naziv u Osobni razvoj te je dio pitanja razvrstan u pripadajuće kategorije.

question-closed Što je HTTP i čemu služi ?

1,251 pregleda
Dario Volarić 25.04.2014. pitanje u kategoriji Web Hosting od Dario Volarić [Superaktivan] (1,699 bodova)
21.07. zaključano od Znatko
Što je HTTP i čemu služi ?
Odgovaranje zaključano uz napomenu: Dovoljno točnih odgovora.

4 odgovor(a)

+12 glasa
Hrvoje 25.04.2014. odgovor od Hrvoje [Megaktivan] (11,994 bodova)
19.08.2014. odabran od Znatko
 
Najbolji odgovor

HTTP (eng. Hyper-Text Transfer Protocol) je glavno i najčešćo protokol prijenosa informacija na webu između računala (servera i klijenta ili servera i servera). Osnovna namjena HTTP protokola je omogućavanje objavljivanja i prezentacije HTML dokumenata, tj. web stranica. Osim za web stranice, koristi se i za SOAP, XML-RPC i slične komunikacije.

HTTP danas ima više verzije: HTTP v1.0 i HTTP v1.1.

U nastavku je pojašnjeno što definira HTTP protokol:
  • Klijent-poslužitelj model HTTP protokola - HTTP poslužitelj (web poslužitelj) prima zahtjeve klijenata za dokumentima koje posjeduje. Svaki dokument kojim poslužitelj raspolaže opisan je s nekoliko parametara: Identifikator (URI - Uniform Resource Identifier), adresa (URL - Uniform Resource Locator) i naziv (URN - Uniform Resource Name). Na osnovu njih poslužitelj odlučuje na koji će način odgovoriti na postavljeni zahtjev. Zahtjev klijenta sadrži naredbu koja definira željenu akciju (GET, POST, DELETE,...), adresu dokumenta, verziju HTTP protokola, te odgovarajuća zaglavlja kroz koja su definirani parametri klijenta. Odgovor poslužitelja na zahtjev sastoji se najprije od odluke hoće li prihvatiti komunikaciju s klijentom i uspostaviti vezu ili ne. U slučaju pozitivne odluke na zahtjev za podacima (GET), poslužitelj šalje odgovor klijentu koji se sastoji od zaglavlja i podataka. Zaglavlje prethodi informaciji namijenjenoj korisniku, a sadrži parametre o samom poslužitelju, o podacima i klijentu. Primljene podatke klijent prihvaća, izdvaja informacije namijenjene korisniku i prezentira mu ih. Umjesto podataka, klijent može dobiti obavijest o pogrešci, kojoj uzrok može biti na strani klijenta ili na strani poslužitelja. Najčešće poruke o pogrešci su "Datoteka nije pronađena" (404 - File not found) ili "Pristup dokumentu nije dopušten" (403 - Forbidden).
  • Kodiranje znakova (engl. character set) - HTTP koristi MIME definiciju skupa znakova i omogućava razmjenu dokumenata koji sadrže znakove različitih svjetskih jezika definiranjem skupa znakova primijenjenog u dokumentu. Kodiranje znakova se primjenjuje kako bi se slijed okteta mogao ispravno protumačiti kao slijed znakova. Oznake skupova znakova definira IANA. Ako nije navedena oznaka za tip znakova, podrazumijeva se ISO-8859-1. Znakovlje hrvatskog jezika definirano je kao ISO-8859-2. Danas se najčešće koristi UTF-8.
  • Označavanje sadržaja (engl. content codings) - Označavanjem sadržaja HTTP protokol omogućava ukazivanje na transformaciju primijenjenu nad podacima, kao što je komprimiranje (npr. zip, rar, ...), ili kriptiranje. Time se postiže opis sadržaja koji nije čisti ASCII tekst, kao što su datoteke generirane nekim od programa (npr. doc, ppt, xls, pdf, ...).
  • Prijenos podataka različitih protokola - HTTP protokol omogućava komunikaciju između drugih protokola, kao što su SMTP (za razmjenu elektroničke pošte), NNTP (Usenet), FTP (prijenos datoteka) i sl. Ovim je omogućena dostupnost najčešće korištenih mrežnih usluga uporabom samo web preglednika (npr. Firefox) U slučaju kada se HTTP protokolom prenose informacije drugih protokola, primjenjuje se ili postupak tuneliranja (gdje se informacije prosljeđuju, bez analize o kojem se protokolu radi), ili postupak prevođenja kojeg obavljaju poveznici (engl. gateway). U takvim slučajevima, veza između klijenta i poslužitelja odvija se preko posrednika. Posrednik može biti i proxy poslužitelj, koji ima ulogu rasterećenja prometa od poslužitelja na lokalnoj mreži prema ostatku interneta. Klijent postavlja zahtjev proxy poslužitelju koji provjerava sadrži li traženu informaciju u svom međuspremniku (engl. cache) i ako je pronađe vraća je natrag klijentu. Ako nema traženu informaciju, proxy poslužitelj umjesto klijenta postavlja upit web poslužitelju. Odgovor web poslužitelja prosljeđuje korisniku koji je postavio zahtjev, ali ga proxy poslužitelj pohranjuje i u svoj međuspremnik, kako bi pri sljedećem upitu postigao brži odziv. Protokol za pristup dokumentu, poslužitelj, kao i mjesto dokumenta na poslužitelju definira jedinstvena adresa dokumenta - URL.
Zoran Jurić 14.08.2020. pitanje u kategoriji Web Hosting od Zoran Jurić [Ekstraktivan] (6,747 bodova) Koja je razlika između http i https?
+9 glasa
Mario Daka 30.06.2014. odgovor od Mario Daka [Megaktivan] (14,885 bodova)

HTTP je jedan od često rabljenih protokola na aplikativnoj razini slojeva mreže koji se koriste za rad Interneta kakvog danas poznajemo. Development i standardizaciju HTTP protokola nadzire World Wide Web Consortium (W3C) te radne skupine Internet Engineering Task Force (IETF; web im je koma). 

P.S. Drugi danas značajni internet protokoli (IP) na istoj toj aplikativnoj razini su: FTP, HTTP, HTTPS, IMAP, IRC, Telnet, UUCP, NNTP, POP3, RTP, SMTP, SIP, SNMP, SSH, SSL, BitTorrent ...

+7 glasa
Matej92 30.06.2014. odgovor od Matej92 [Superaktivan] (3,753 bodova)

HyperText Transport Protocol -  je komunikacijski protokol pomoću kojeg se ostvaruje veza sa serverima kojima se koristi World Wide Web  na Internetu. Zadatak je tog protokola da uspostavi i održava vezu sa serverima te da osigura nesmetan prijenos HTML stranica do Internet pretraživača koji se nalazi na kompjutoru korisnika. Adrese svih Web stranica na Internetu počinju oznakom ovog protokola (http.//adresa) čak i kada je korisnik sam ne upiše.

0 glasa
Matija Kranjčić 21.07. odgovor od Matija Kranjčić [Ekstraktivan] (7,006 bodova)
prije 5 dana uređeno od Matija Kranjčić

HTTP je skraćenica od engleskog naziva HyperText Transfer Protocol što bi na hrvatskom jeziku značilo protokol za prijenos hiper tekstualnih dokumenata (web stranica) između dva računala. HTTP se bazira na odnosu klijenta i servera- klijent se najprije spaja sa serverom i šalje mu zahtjev za sadržajem. Kada server primi zahtjev - traženi sadržaj šalje klijentu koji je postavio zahtjev. Najčešće su u pitanju sadržaji HTML dokumenta, tj. internetske stranice.

Slična pitanja

1 odgovor 293 pregleda
Zoran Jurić 14.08.2020. pitanje u kategoriji Web Hosting od Zoran Jurić [Ekstraktivan] (6,747 bodova)
1 odgovor 707 pregleda
Hrvoje 30.06.2014. pitanje u kategoriji Web Hosting od Hrvoje [Megaktivan] (11,994 bodova)
2 odgovora 460 pregleda
1 odgovor 54 pregleda
5 odgovora 512 pregleda
Dario Volarić 25.04.2014. pitanje u kategoriji Internet od Dario Volarić [Superaktivan] (1,699 bodova)
1 odgovor 853 pregleda
Zoran Jurić 11.01.2014. pitanje u kategoriji Internet od Zoran Jurić [Ekstraktivan] (6,747 bodova)
3 odgovora 2,495 pregleda
Maja Kos 02.04.2015. pitanje u kategoriji Web Hosting od Maja Kos [Superaktivan] (3,247 bodova)
5 odgovora 474 pregleda
Maja Kos 02.04.2015. pitanje u kategoriji Web Hosting od Maja Kos [Superaktivan] (3,247 bodova)
1 odgovor 1,019 pregleda
26.01.2014. pitanje u kategoriji Web Dizajn od marijap_os
2 odgovora 326 pregleda
Dario Volarić 25.04.2014. pitanje u kategoriji Web Hosting od Dario Volarić [Superaktivan] (1,699 bodova)
1 odgovor 232 pregleda
1 odgovor 177 pregleda
Zoran Jurić 13.04.2016. pitanje u kategoriji Internet od Zoran Jurić [Ekstraktivan] (6,747 bodova)

Gdje pratiti Znatka?

Koga preporuča Znatko?

Web::Edukacija

Kontaktirajte Znatka kako biste mogli i Vi postati preporučeni partneri!
...