Dario Volarić u rubrici Web Hosting od
zaključano od Znatko
Što je HTTP i čemu služi ?
Odgovaranje zaključano uz napomenu: Dovoljno točnih odgovora.

4 odgovor(a)

+13 glasa
Hrvoje Novak od
odabran od Znatko
 
Najbolji odgovor

HTTP (eng. Hyper-Text Transfer Protocol) je glavno i najčešćo protokol prijenosa informacija na webu između računala (servera i klijenta ili servera i servera). Osnovna namjena HTTP protokola je omogućavanje objavljivanja i prezentacije HTML dokumenata, tj. web stranica. Osim za web stranice, koristi se i za SOAP, XML-RPC i slične komunikacije.

HTTP danas ima više verzije: HTTP v1.0 i HTTP v1.1.

U nastavku je pojašnjeno što definira HTTP protokol:
  • Klijent-poslužitelj model HTTP protokola - HTTP poslužitelj (web poslužitelj) prima zahtjeve klijenata za dokumentima koje posjeduje. Svaki dokument kojim poslužitelj raspolaže opisan je s nekoliko parametara: Identifikator (URI - Uniform Resource Identifier), adresa (URL - Uniform Resource Locator) i naziv (URN - Uniform Resource Name). Na osnovu njih poslužitelj odlučuje na koji će način odgovoriti na postavljeni zahtjev. Zahtjev klijenta sadrži naredbu koja definira željenu akciju (GET, POST, DELETE,...), adresu dokumenta, verziju HTTP protokola, te odgovarajuća zaglavlja kroz koja su definirani parametri klijenta. Odgovor poslužitelja na zahtjev sastoji se najprije od odluke hoće li prihvatiti komunikaciju s klijentom i uspostaviti vezu ili ne. U slučaju pozitivne odluke na zahtjev za podacima (GET), poslužitelj šalje odgovor klijentu koji se sastoji od zaglavlja i podataka. Zaglavlje prethodi informaciji namijenjenoj korisniku, a sadrži parametre o samom poslužitelju, o podacima i klijentu. Primljene podatke klijent prihvaća, izdvaja informacije namijenjene korisniku i prezentira mu ih. Umjesto podataka, klijent može dobiti obavijest o pogrešci, kojoj uzrok može biti na strani klijenta ili na strani poslužitelja. Najčešće poruke o pogrešci su "Datoteka nije pronađena" (404 - File not found) ili "Pristup dokumentu nije dopušten" (403 - Forbidden).
  • Kodiranje znakova (engl. character set) - HTTP koristi MIME definiciju skupa znakova i omogućava razmjenu dokumenata koji sadrže znakove različitih svjetskih jezika definiranjem skupa znakova primijenjenog u dokumentu. Kodiranje znakova se primjenjuje kako bi se slijed okteta mogao ispravno protumačiti kao slijed znakova. Oznake skupova znakova definira IANA. Ako nije navedena oznaka za tip znakova, podrazumijeva se ISO-8859-1. Znakovlje hrvatskog jezika definirano je kao ISO-8859-2. Danas se najčešće koristi UTF-8.
  • Označavanje sadržaja (engl. content codings) - Označavanjem sadržaja HTTP protokol omogućava ukazivanje na transformaciju primijenjenu nad podacima, kao što je komprimiranje (npr. zip, rar, ...), ili kriptiranje. Time se postiže opis sadržaja koji nije čisti ASCII tekst, kao što su datoteke generirane nekim od programa (npr. doc, ppt, xls, pdf, ...).
  • Prijenos podataka različitih protokola - HTTP protokol omogućava komunikaciju između drugih protokola, kao što su SMTP (za razmjenu elektroničke pošte), NNTP (Usenet), FTP (prijenos datoteka) i sl. Ovim je omogućena dostupnost najčešće korištenih mrežnih usluga uporabom samo web preglednika (npr. Firefox) U slučaju kada se HTTP protokolom prenose informacije drugih protokola, primjenjuje se ili postupak tuneliranja (gdje se informacije prosljeđuju, bez analize o kojem se protokolu radi), ili postupak prevođenja kojeg obavljaju poveznici (engl. gateway). U takvim slučajevima, veza između klijenta i poslužitelja odvija se preko posrednika. Posrednik može biti i proxy poslužitelj, koji ima ulogu rasterećenja prometa od poslužitelja na lokalnoj mreži prema ostatku interneta. Klijent postavlja zahtjev proxy poslužitelju koji provjerava sadrži li traženu informaciju u svom međuspremniku (engl. cache) i ako je pronađe vraća je natrag klijentu. Ako nema traženu informaciju, proxy poslužitelj umjesto klijenta postavlja upit web poslužitelju. Odgovor web poslužitelja prosljeđuje korisniku koji je postavio zahtjev, ali ga proxy poslužitelj pohranjuje i u svoj međuspremnik, kako bi pri sljedećem upitu postigao brži odziv. Protokol za pristup dokumentu, poslužitelj, kao i mjesto dokumenta na poslužitelju definira jedinstvena adresa dokumenta - URL.
+10 glasa
Mario Daka od

HTTP je jedan od često rabljenih protokola na aplikativnoj razini slojeva mreže koji se koriste za rad Interneta kakvog danas poznajemo. Development i standardizaciju HTTP protokola nadzire World Wide Web Consortium (W3C) te radne skupine Internet Engineering Task Force (IETF; web im je koma). 

P.S. Drugi danas značajni internet protokoli (IP) na istoj toj aplikativnoj razini su: FTP, HTTP, HTTPS, IMAP, IRC, Telnet, UUCP, NNTP, POP3, RTP, SMTP, SIP, SNMP, SSH, SSL, BitTorrent ...

+8 glasa
Matej Tolić od

HyperText Transport Protocol -  je komunikacijski protokol pomoću kojeg se ostvaruje veza sa serverima kojima se koristi World Wide Web  na Internetu. Zadatak je tog protokola da uspostavi i održava vezu sa serverima te da osigura nesmetan prijenos HTML stranica do Internet pretraživača koji se nalazi na kompjutoru korisnika. Adrese svih Web stranica na Internetu počinju oznakom ovog protokola (http.//adresa) čak i kada je korisnik sam ne upiše.

+1 glas
Matija Kranjčić od
uređen od Matija Kranjčić

HTTP je skraćenica od engleskog naziva HyperText Transfer Protocol što bi na hrvatskom jeziku značilo protokol za prijenos hiper tekstualnih dokumenata (web stranica) između dva računala. HTTP se bazira na odnosu klijenta i servera- klijent se najprije spaja sa serverom i šalje mu zahtjev za sadržajem. Kada server primi zahtjev - traženi sadržaj šalje klijentu koji je postavio zahtjev. Najčešće su u pitanju sadržaji HTML dokumenta, tj. internetske stranice.

Slična pitanja

1 odgovor 1.9k 👀
1 odgovor 1.2k 👀
Hrvoje Novak 30.06.2014. pitanje u rubrici Web Hosting od Hrvoje Novak
2 odgovora 1.3k 👀
1 odgovor 1.2k 👀
Zoran Jurić 11.01.2014. pitanje u rubrici Internet od Zoran Jurić
1 odgovor 295 👀
2 odgovora 998 👀
1 odgovor 1.7k 👀
26.01.2014. pitanje u rubrici Web Dizajn od marijap_os
3 odgovora 4.1k 👀
Maja Kos 02.04.2015. pitanje u rubrici Web Hosting od Maja Kos
5 odgovora 1.1k 👀
Maja Kos 02.04.2015. pitanje u rubrici Web Hosting od Maja Kos
Znatko predstavlja

Umjetna inteligencija u službi prodaje

Zagreb
24. - 25. 10. 2024.

KUPI ULAZNICU
Znatko predstavlja

Najnoviji trendovi u IT industriji

Zagreb
28. i 29. 11. 2024.

KUPI ULAZNICU

14.3k pitanja

23.2k odgovora

8.9k komentara

1.7k korisnika

...