Ivan Gačić u rubrici Politika od
promjena rubrike od Znatko

Što je i čemu služi: DIP - Državno Izborno Povjerenstvo?

Prijavite se ili registrirajte kako biste odgovorili na ovo pitanje.

1 odgovor

+3 glasa
Sandra Vukov od
odabran od Ivan Gačić
 
Najbolji odgovor

Državno izborno povjerenstvo je jedno od tijela za provedbu izbora i stalno je i nezavisno tijelo, izabrano iz reda sudaca od strane Opće sjednice Vrhovnog suda RH, te od strane Hrvatskog sabora iz reda diplomiranih pravnika, polovica na prijedlog oporbe, a polovica na prijedlog vladajuće stranke ili koalicije. Predsjedava mu, prema hrvatskoj tradiciji, predsjednik Vrhovnog suda RH. 

DIP organizira i nadizire sve izbore, državne i lokalne. Dakle, zadaća mu je organizirati nadzor i zaštitu izbornog prava na izborima i referendumima. On imenuje članove izbornih povjerenstava jedinice lokalne samouprave te svojim uputama dopunjuje izborne propise na snazi. 

DIP obavlja poslove u skladu sa:

zakonima koji uređuju izbor zastupnika u Hrvatski sabor,

izbor predsjednika RH,

izbor članova predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne samouprave,

izbor članova za Europski parlament, 

izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, 

izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samoprave te

provedbu državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma.

SASTAV IZBORNOG POVJERENSTVA-djeluje u stalnom sastavu koji čine predsjednik Povjerenstva, četiri potpredsjednika i četri člana. Predsjednik povjerenstva je predsjednik vrhovnog suda RH i predstavlja i zastupa Povjerenstvo, rukovodi njegovim radom, određuje mjere i postupanja u skladu sa zakonskim ovlastima i poduzima nužne aktivnosti radi nesmetanog i redovitog obavljanja poslova iz djelokruga Povjerenstva. Dva potpredsjednika- suca, bira sjednica Vrhovnog suda, a predsjednike koji nisu iz reda sudaca i članove Povjerenstva bira Hrvatski sabor većinom glasova, svih zastupnika na mandat od 8 godina. 

Ostale nadležnosti DIP-a : 

daje mišljenja za nadogradnju i unapređivanje izbornogzakonodavstva te zakonodavstva koje regulira pitanje referenduma,

imenuje članove županijskih izbornih povjerenstava i gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba,

provodi edukaciju članova izbornih povjerenstava i povjerenstava za provedbu referenduma u jedinicama lokalne i područne samouprave,

informira građane o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja i zaštite biračkog prava u izbornom postupku,

određuje načine arhiviranja i objavljivanja materjala o provedenim izborima i referendumu,

objavljuje periodične, stručne publikacije vezano uz izborni sustav, provedbu izbora i praksu, 

podnosi izvješća nadležnim tijelima o provedbi izbora i referenduma, 

utvrđuje organizaciju stručne službe Povjerenstva, izabire tajnika Povjerenstva i njegova zamjenika, 

ostvaruje suradnju  s organizacijama u zemlji te s međunarodnim organizacijama i instituacijama u domeni izbornog zakonodavstva i izbora uopće,

podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedenim izborima i referendumu u roku od 60 dana od dana objave službenih rezlutata izbora, 

obavlja i druge poslove propisane posebnim propisima.

 

 

Radi zaštite izbornog prava, prigovor DIP-u zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora može podijeti:

svaka politička stranka,

 nositelj neovisne liste, 

kandidat za zastupnike u Sabor, 

najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori. 

Prigovor se podnosi Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 48h od dana kad je došlo do događaja koji je predmetom prigovora, a ovo je dužno donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48h od dana kad mu je dostavljeni prigovor.

 

Ako Državno izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultat izbora, može svojom odlukom poništiti pojedine radnje i odrediti da se u određenom roku, koji mora omogućiti da se izbori održe na dan kad su raspisani, te radnje ponove. Dakle, poništit će izbor i odrediti rok u kojem će izbor ponoviti, ako ne postoji mogućnost ponavljanja izbornih radnji, a povreda je bitno utjecala ili je mogla utjecati na ishod izbora.

Žalba Ustavnom sudu protiv odluke DIP-u podnosi se u roku od 48h računajući od isteka dana kad je primljeno pobijeno rješenje. Ustavni sud dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48h od dana njezina primitka. Podneseni prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane zakonom.

Slična pitanja

2 odgovora 444 👀
Zoran Jurić 20.12.2015. pitanje u rubrici Politika od Zoran Jurić
3 odgovora 5.2k 👀
Marina Božan 25.09.2016. pitanje u rubrici Posao od Marina Božan
2 odgovora 3.2k 👀
Znatkica 11.10.2020. pitanje u rubrici Politika od Znatkica
2 odgovora 1.0k 👀
4 odgovora 3.5k 👀
Zoran Jurić 20.12.2015. pitanje u rubrici Osobni razvoj od Zoran Jurić
Znatko predstavlja

Umjetna inteligencija u službi prodaje

Zagreb
24. - 25. 10. 2024.

KUPI ULAZNICU
Znatko predstavlja

Najnoviji trendovi u IT industriji

Zagreb
28. i 29. 11. 2024.

KUPI ULAZNICU

13.9k pitanja

22.7k odgovora

8.5k komentara

1.6k korisnika

...