200 pregleda
Viktor Viljac u rubrici Obrazovanje od Viktor Viljac
zaključano od Viktor Viljac
Pozdrav,

zanima me koje sve zakone moraju poštovati obrazovne u osnovnim i srednjim školama!
Odgovaranje zaključano uz napomenu: Dovoljno točnih odgovora

2 odgovor(a)

+18 glasa
Maja Kos od Maja Kos
odabran od Viktor Viljac
 
Najbolji odgovor

Obrazovne institucije (osnovna i srednja škola) moraju poštivati mnoštvo Zakona i propisa... Evo najvažnijih zakona...

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
 3. Zakon o prosvjetnoj inspekciji
 4. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
 5. Zakon o plaćama u javnim službama
 6. Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje
 7. Zakon o zaštiti od požara
 8. Zakon o državnom inspektoratu
 9. Zakon o zaštiti na radu
 10. Zakon o zaštiti okoliša
 11. Zakon o gospodarenju otpadom
 12. Zakon o gradnji
 13. Zakon o zaštiti od buke
 14. Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva
 15. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
 16. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
 17. Zakon o zemljišnim knjigama
 18. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
 19. Zakon o elektroničkim komunikacijama
 20. Zakon o elektroničkom potpisu
 21. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
 22. Zakon o privatnoj zaštiti
 23. Zakon o zaštiti osobnih podataka
 24. Zakon o socijalnoj skrbi
 25. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
 26. Zakon o računovodstvu
 27. Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu
 28. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
 29. Zakon o suzbijanju diskriminacije
 30. Zakon o suzbijanju zlouporabe droga
 31. Zakon o sustavu civilne zaštite
 32. Zakon o sudskim pristojbama
 33. Zakon o sudovima za mladež
 34. Zakon o strukovnom obrazovanju
 35. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
 36. Zakon o sportu
 37. Zakon o ravnopravnosti spolova
 38. Zakon o doprinosima
 39. Zakon o dokazivanju stečene školske spreme
 40. Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
 41. Zakon o informacijskoj sigurnosti
 42. Zakon o hrani
 43. Zakon o informiranju potrošača o hrani
 44. Zakon o javnoj nabavi
 45. Zakon o medijima
 46. Zakon o obveznim odnosima
 47. Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina
 48. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
 49. Zakon o osobnoj iskaznici
 50. Zakon o osobnom imenu
 51. Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa
 52. Zakon o parničnom postupku
 53. Zakon o platnom prometu
 54. Zakon o policiji
 55. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima
 56. Zakon o porezu na dodanu vrijednost
 57. Zakon o porezu na dohodak
 58. Zakon o pravobranitelju za djecu
 59. Zakon o pravu na pristup informacijama
 60. Zakon o prostornom uređenju
 61. Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece
 62. Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru
 63. Zakon o Središnjem registru državne imovine
 64. Zakon o Vladi Republike Hrvatske
A evo i obrazovnih propisa, standarda i pravilnika koje moraju poštivati:
 1. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
 2. Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi
 3. Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju
 4. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini u osnovnoj školi
 5. Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
 6. Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama
 7. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi
 8. Standard za školske knjižnice
 9. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
 10. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe
 11. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja
 12. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
 13. Pravilnik o gospodarenju otpadom
 14. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
 15. Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 16. Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 17. Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
 18. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
 19. Pravilnik o  planu zaštite od požara
 20. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe
 21. Pravilnik o vatrogasnim aparatima
 22. Pravilnik o sustavima za dojavu požara
 23. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara
 24. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
 25. Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju baze zemljišnih podataka Republike Hrvatske
 26. Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka
 27. Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka
 28. ...
0 glasa
Tamara Mađer od Tamara Mađer

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi možete pogledati https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli . U ovom Zakonu su pobliže objašnjene i navedene sve stavke kojih se odgojne ustanove osnovne i srednjoškolske razine moraju pridržavati.

 Pobliže su objašnjeni: 

 • predmet Zakona
 • ciljevi i načela odgoja i obrazovanja
 • državni pedagoški standardi
 • nastava na hrvatskom jeziku
 • nastava na jeziku i pismu nacionalne manjine
 • nastava na stranom jeziku
 • mreža školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja
 • trajanje i vrsta škola
 • i slično

Slična pitanja

1 odgovor
2 odgovora
2 odgovora
Znatko medijski pokriva

Humans vs Machines

Zagreb
29. 09. 2023.

ULAZNICE uz 20% POPUSTA
Znatko medijski pokriva


Zagreb
30. 09. 2023.

ULAZNICE uz POPUST
Znatko medijski pokriva
TEHNOLOŠKA SENZACIJA GODINE

Zagreb
12. 10. 2023.

KUPI ULAZNICE
Znatko medijski pokriva

Kako prodavati kupcima budućnosti?

Zagreb, 19. i 20.10.2023.
ULAZNICE
Znatko medijski pokriva

Powered by Intersec

Ljubljana
25. i 26. 10. 2023.

ULAZNICE
Znatko medijski pokriva


Zagreb
29. i 30. 11. 2023.

ULAZNICE

Medijska platforma Znatko

NAJNOVIJE VIJESTI

Impressum | Znatkova redakcija

12.0k pitanja

18.9k odgovora

6.0k komentara

1.5k korisnika

...