Viktor Viljac u rubrici Obrazovanje od Viktor Viljac
zaključano od Viktor Viljac
Pozdrav,

zanima me koje sve zakone moraju poštovati obrazovne u osnovnim i srednjim školama!
Odgovaranje zaključano uz napomenu: Dovoljno točnih odgovora

2 odgovor(a)

+18 glasa
Maja Kos od Maja Kos
odabran od Viktor Viljac
 
Najbolji odgovor

Obrazovne institucije (osnovna i srednja škola) moraju poštivati mnoštvo Zakona i propisa... Evo najvažnijih zakona...

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
 3. Zakon o prosvjetnoj inspekciji
 4. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
 5. Zakon o plaćama u javnim službama
 6. Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje
 7. Zakon o zaštiti od požara
 8. Zakon o državnom inspektoratu
 9. Zakon o zaštiti na radu
 10. Zakon o zaštiti okoliša
 11. Zakon o gospodarenju otpadom
 12. Zakon o gradnji
 13. Zakon o zaštiti od buke
 14. Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva
 15. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
 16. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
 17. Zakon o zemljišnim knjigama
 18. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
 19. Zakon o elektroničkim komunikacijama
 20. Zakon o elektroničkom potpisu
 21. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
 22. Zakon o privatnoj zaštiti
 23. Zakon o zaštiti osobnih podataka
 24. Zakon o socijalnoj skrbi
 25. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
 26. Zakon o računovodstvu
 27. Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu
 28. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
 29. Zakon o suzbijanju diskriminacije
 30. Zakon o suzbijanju zlouporabe droga
 31. Zakon o sustavu civilne zaštite
 32. Zakon o sudskim pristojbama
 33. Zakon o sudovima za mladež
 34. Zakon o strukovnom obrazovanju
 35. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
 36. Zakon o sportu
 37. Zakon o ravnopravnosti spolova
 38. Zakon o doprinosima
 39. Zakon o dokazivanju stečene školske spreme
 40. Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
 41. Zakon o informacijskoj sigurnosti
 42. Zakon o hrani
 43. Zakon o informiranju potrošača o hrani
 44. Zakon o javnoj nabavi
 45. Zakon o medijima
 46. Zakon o obveznim odnosima
 47. Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina
 48. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
 49. Zakon o osobnoj iskaznici
 50. Zakon o osobnom imenu
 51. Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa
 52. Zakon o parničnom postupku
 53. Zakon o platnom prometu
 54. Zakon o policiji
 55. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima
 56. Zakon o porezu na dodanu vrijednost
 57. Zakon o porezu na dohodak
 58. Zakon o pravobranitelju za djecu
 59. Zakon o pravu na pristup informacijama
 60. Zakon o prostornom uređenju
 61. Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece
 62. Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru
 63. Zakon o Središnjem registru državne imovine
 64. Zakon o Vladi Republike Hrvatske
A evo i obrazovnih propisa, standarda i pravilnika koje moraju poštivati:
 1. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
 2. Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi
 3. Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju
 4. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini u osnovnoj školi
 5. Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
 6. Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama
 7. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi
 8. Standard za školske knjižnice
 9. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
 10. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe
 11. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja
 12. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
 13. Pravilnik o gospodarenju otpadom
 14. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
 15. Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 16. Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 17. Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
 18. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
 19. Pravilnik o  planu zaštite od požara
 20. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe
 21. Pravilnik o vatrogasnim aparatima
 22. Pravilnik o sustavima za dojavu požara
 23. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara
 24. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
 25. Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju baze zemljišnih podataka Republike Hrvatske
 26. Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka
 27. Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka
 28. ...
0 glasa
Tamara Mađer od Tamara Mađer

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi možete pogledati https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli . U ovom Zakonu su pobliže objašnjene i navedene sve stavke kojih se odgojne ustanove osnovne i srednjoškolske razine moraju pridržavati.

 Pobliže su objašnjeni: 

 • predmet Zakona
 • ciljevi i načela odgoja i obrazovanja
 • državni pedagoški standardi
 • nastava na hrvatskom jeziku
 • nastava na jeziku i pismu nacionalne manjine
 • nastava na stranom jeziku
 • mreža školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja
 • trajanje i vrsta škola
 • i slično

Slična pitanja

1 odgovor 275 👀
2 odgovora 335 👀
1 odgovor 220 👀
2 odgovora 392 👀
2 odgovora 665 👀
1 odgovor 258 👀
1 odgovor 870 👀
1 odgovor 752 👀
Znatko predstavlja

Digital Commerce & Business Conference

Umag
od 8. do 12. 05. 2024.

REGISTRACIJA
Znatko predstavlja

Umjetna inteligencija u službi prodaje

Zagreb
24. - 25. 10. 2024.

ULAZNICE

13.8k pitanja

22.4k odgovora

8.4k komentara

1.6k korisnika

...