Mia Jelinčić u rubrici Pravo od
Trebaju li investicijski fondovi plaćati naknade u 2022. u vezi s objavama prospekta o održivosti?

Prijavite se ili registrirajte kako biste odgovorili na ovo pitanje.

1 odgovor

+5 glasa
Redakcija od
prikazano od Znatko

Sjednica Upravnog vijeća Hanfe: Oslobođenje od naknade u 2022. za investicijske fondove u vezi s objavama prospekta o održivosti

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na sjednici (28.04.2022.) je donijelo odluku o oslobođenju plaćanja naknada u 2022. godini za bitne promjena prospekata otvorenih investicijskih fondova (UCITS) i alternativnih investicijskih fondova (AIF) s javnom ponudom urađenih isključivo u svrhu usklađivanja s Uredbom EU 2019/2088 (SFDR Uredba).

U slučaju bitnih promjena prospekata koje su urađene isključivo u cilju usklađivanja sa SFRD Uredbom oslobođenje se odnosi na 100 posto iznosa naknade, dok u slučaju izdavanja odobrenja za bitne promjene prospekta koje uz to uključuju i druga usklađivanja, oslobođenje će iznositi 50 posto propisanog iznosa naknade.

Ova odluka donesena je u cilju poticanja domaće financijske industrije na aktivnosti i usklađivanja poslovanja koje će slijediti European green deal investment plan koji je Europska komisija predstavila sa svrhom mobilizacije održivih investicija kroz privatna i javna ulaganja, u cilju prelaska na klimatski neutralnu, zelenu i međunarodno konkurentu ekonomiju u EU. Opseg potrebnih ulaganja premašuje kapacitete javnog sektora pa stoga financijski sektor ima ključnu ulogu u postizanju navedenih ciljeva.

U razdoblju od 2018. do 2020. u EU je donesen set zakonodavnih propisa u tom segmentu, između ostalog i SFRD Uredba, prema kojoj se trenutačno usklađuju prvi domaći UCITS fondovi.

Osim toga, na sjednici je izdano rješenje kojim se sukladno Zakonu o preuzimanju dioničkih društava odobrava iznimka od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, a radi sanacije društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. iz Slavonskog Broda.

Podnositelji zahtjeva, Republika Hrvatska, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i društvo DD ACQUISITION  a.s. iz Češke Republike, temeljem odluke Glavne uprave za tržišno natjecanje Europske Komisije od 22. prosinca 2021. kojom je odobren plan restrukturiranja, podnijeli su zahtjev za odobrenjem iznimke te im je ista, u skladu sa zakonom i uz ispunjenje točno propisanih uvjeta i rokova, odobrena od strane Hanfe.

Ukoliko spomenuti stjecatelji dionica društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. ne ispune mjere u rokovima zadanima rješenjem Hanfa će temeljem ovlaštenja iz Zakona o preuzimanju dioničkih društava ukinuti ovo rješenje.

Osim toga, temeljem izvršenog neposrednog nadzora u društvu ADRIATIC OSIGURANJE d.d. iz Zagreba, uslijed predstavke klijenta društva, na sjednici je doneseno rješenje kojim se tom društvu za osiguranje izriče opomena s nalogom za ispravljanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u vezi s obradama odštetnih zahtjeva s predmetom osiguranja usjeva i nasada.

Naime, društvo ADRIATIC OSIGURANJE d.d. prilikom obrade odštetnih zahtjeva postupilo je protivno odredbama Zakona o osiguranju, u smislu da prilikom njihove obrade nije odgovorilo podnositelju odštetnog zahtjeva na pritužbe pisanim putem u roku od 15 dana te da nije u zakonskom roku niti isplatilo osigurninu, odnosno njezin nesporni dio, niti obavijestilo podnositelja zahtjeva o neosnovanosti zahtjeva. Društvo time ujedno nije postupilo niti u skladu sa svojim internim aktima kao i pravilima (osiguravateljne) struke.

Društvo je obavezno poduzeti korake koji će prevenirati ponavljanje takvih propusta, pri čemu posebnu pažnju navedenom trebaju pridati uprava društva i nositelji ključnih funkcija upravljanja rizicima, praćenja usklađenosti i unutarnje revizije u društvu. 

Posljednje četiri godine (2018.-2022.) na hrvatskom tržištu osiguranja značajno raste udio osiguranja- usjeva i nasada u skupini ostalih osiguranja imovine, uslijed potpora Vlade kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., sufinanciranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Cilj ovog programa je poticanje na ugovaranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima te je stoga važno njegovo učinkovito provođenje u svim segmentima. Samo u 2021. godini iznos raspoloživih sredstava javne potpore za tu mjeru bio je 140 milijuna kuna, što najbolje govori o važnosti te vrste osiguranja za domaće poljoprivrednike.

Više o rješenjima donesenima na sjednici Upravnog vijeća Hanfe 28.04.2022. možete pročitati ovdje.

Slična pitanja

1 odgovor 212 👀
1 odgovor 519 👀
Znatko predstavlja

Umjetna inteligencija u službi prodaje

Zagreb
24. - 25. 10. 2024.

KUPI ULAZNICU
Znatko predstavlja

Najnoviji trendovi u IT industriji

Zagreb
28. i 29. 11. 2024.

KUPI ULAZNICU

14.0k pitanja

22.7k odgovora

8.6k komentara

1.6k korisnika

...