Mia Jelinčić u rubrici Pravo od Mia Jelinčić
Koji je primjer povrede prava na obiteljski život u postupku odlučivanja o roditeljskoj skrbi?

Prijavite se ili registrirajte kako biste odgovorili na ovo pitanje.

1 odgovor

+8 glasa
Redakcija od Redakcija
prikazano od Znatko

Nova presuda ESLJP – H.P. i drugi protiv RH 

Povreda prava na obiteljski život zbog načina odlučivanja hrvatskog suda

Europski sud za ljudska prava je 19. svibnja 2022. objavio presudu kojom je utvrdio da je podnositeljima zahtjeva (dalje: podnositelji) povrijeđeno pravo na obiteljski život (čl. 8. Konvencije) u sudskom postupku odlučivanja o roditeljskoj skrbi.

Podnositelji su pred Europskim sudom prigovarali zbog propusta države da zaštiti djecu od majčinog zlostavljanja, procesnih nedostataka u postupku odlučivanja hrvatskih sudova i diskriminaciji na osnovi spola oca u postupku odlučivanja o roditeljskoj skrbi, pozivajući se na članke 3., 6., 8., 13. i 14. Konvencije.

Iz činjenica predmeta proizlazi da je državno odvjetništvo povodom kaznene prijave protiv majke djece zbog emocionalnog zlostavljanja djece i ometanja njihovih kontakata s ocem, odgodilo kazneni progon jer se majka obvezala potražiti stručnu pomoć i upisati u školu roditeljstva. Kada je ispunila navedene obveze, kaznena prijava je odbačena.

U međuvremenu, otac je pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu tražio izmjenu odluke o roditeljskoj skrbi na način da djeca nadalje žive s njim. Temeljem nalaza multidisciplinarnog vještačenja Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba u kojem je utvrđeno da majka emocionalno zlostavlja djecu, prijedloga nadležnog centra za socijalnu skrb i posebne skrbnice djece, sud je odredio da će djeca živjeti s ocem. Županijski sud u Zagrebu je povodom žalbe preinačio prvostupanjsku presudu pa su djeca ponovno preseljena kod majke. Utvrdio je da je majka pohađala terapiju i savjetovanje i da je postigla značajan napredak te da se potencijalni rizik ponavljanja neodgovarajućeg roditeljstva štetnog za djecu ne može prihvatiti kao razlog za promjenu odluke o roditeljskoj skrbi jer se radi samo o pretpostavljenoj budućoj mogućnosti. Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je ustavnu tužbu podnositelja, uz izraženo suprotno mišljenje troje sudaca.

Europski sud je utvrdio kako Županijski sud u Zagrebu nije iznio relevantne i dostatne razloge koji pokazuju da je proveo dubinsko ispitivanje cjelokupne obiteljske situacije te dao uravnoteženu i razumnu ocjenu interesa svake osobe uz brigu za ono što je u najboljem interesu djece. Postupajući na takav način prekoračio je široku slobodu procjene danu državama u pitanjima roditeljske skrbi i nije učinkovito zaštitio djecu od daljnjeg potencijalnog zlostavljanja. Posebno se osvrnuo na navod Županijskog suda da su mala djeca obično privrženija majkama, smatrajući takvu izjavu stereotipnom i diskriminirajućom prema muškarcima.

Stoga je utvrdio povredu čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i zajednički dosudio podnositeljima iznos od 7.500,00 EUR na ime neimovinske štete kao i iznos od 5.000,00 EUR na ime troškova.

Uzevši u obzir svoja utvrđenja o glavnom pitanju ovog postupka, Europski sud nije posebno razmatrao prigovore podnositelja temeljem čl. 3., 13., i 14. Konvencije.

Ova presuda je konačna i dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.

Slična pitanja

1 odgovor 201 👀
Znatko predstavlja

Međunarodna enogastronomska konferencija

Zagreb, 12. 03. 2024.
Znatko predstavlja

Kako dobro pozicionirati svoj online biznis

20.03.2024.
PRIJAVA
Znatko predstavlja

Budućnost financija i tehnologije

Zagreb
21. i 22. 03. 2024.

ULAZNICE
Znatko predstavlja

Digital Commerce & Business Conference

Umag
od 8. do 12. 05. 2024.

REGISTRACIJA
Znatko predstavlja

Umjetna inteligencija u službi prodaje

Zagreb
24. - 25. 10. 2024.

ULAZNICE

13.4k pitanja

21.9k odgovora

8.1k komentara

1.6k korisnika

...