Monika Kiris u rubrici Financije od Monika Kiris

Kakve su odluke donesene na 29. sjednici Upravnog vijeća Hanfe 2022.?

Prijavite se ili registrirajte kako biste odgovorili na ovo pitanje.

1 odgovor

+3 glasa
Redakcija od Redakcija
prikazano od Znatko

29. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 5. rujna 2022. na 29. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, LEI: 529900PWYTEP77IEKE59, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
  2. Rješenje kojim se društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, LEI: 529900PWYTEP77IEKE59, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenog investicijskog podfonda s javnom ponudom InterCapital Dollar Blanced, te uključivanje navedenog podfonda u krovni UCITS fond InterCapital UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, što obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog podfonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, i to društva OTP banka dioničko društvo, sa sjedištem u Splitu, Ulica Domovinskog rata 61, OIB: 52508873833, LEI: 5299005UJX6K7BQKV086; te se izdaje odobrenje za ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine otvorenog investicijskog podfonda s javnom ponudom InterCapital Dollar Blanced, u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, Savezna Republika Njemačka, Francuska Republika, Kraljevina Nizozemska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tih država kao i javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica EU
  3. Rješenje kojem se društvu VANTAGE LEASING d.o.o. u likvidaciji, Zagreb, Horvatova 82, OIB: 55525619967, ukida odobrenje za obavljanje poslova leasinga izdano Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-451-01/07-02/84, URBROJ: 326-114-07-5 od 8. studenoga 2007. godine.

Slična pitanja

Znatko predstavlja

Međunarodna enogastronomska konferencija

Zagreb, 12. 03. 2024.
Znatko predstavlja

Kako dobro pozicionirati svoj online biznis

20.03.2024.
PRIJAVA
Znatko predstavlja

Budućnost financija i tehnologije

Zagreb
21. i 22. 03. 2024.

ULAZNICE
Znatko predstavlja

Digital Commerce & Business Conference

Umag
od 8. do 12. 05. 2024.

REGISTRACIJA
Znatko predstavlja

Umjetna inteligencija u službi prodaje

Zagreb
24. - 25. 10. 2024.

ULAZNICE

13.4k pitanja

21.9k odgovora

8.1k komentara

1.6k korisnika

...