Monika Kiris u rubrici Pravo od

Kakvo je mišljenje Europskog suda za ljudska prava o slučaju u kojem dođe do povrede prava žrtve seksualnog nasilja zbog neučinkovite istrage Hrvatske policije?

Prijavite se ili registrirajte kako biste odgovorili na ovo pitanje.

1 odgovor

+7 glasa
Redakcija od
prikazano od Znatko

Nova presuda ESLJP – J.I. protiv RH

Hrvatska tijela nisu u dovoljnoj mjeri istražila navode žrtve silovanja o prijetnjama smrću koje je dobivala od silovatelja tijekom njegovog „vikend“ izlaska iz zatvora

Dana 8. rujna 2022. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) donio je presudu u kojoj je utvrdio postupovnu povredu čl. 3. Konvencije (zabrana mučenja i nečovječnog postupanja i kažnjavanja) zbog toga što nadležna domaća tijela nisu u dovoljnoj mjeri istražila navode žrtve silovanja da joj njezin silovatelj prijeti smrću tijekom „vikend“ izlazaka iz zatvora.

Današnjom presudom Europski sud je utvrdio kako je podnositeljica zahtjeva, mlada žena romskog podrijetla, u tri navrata obavijestila policiju kako joj je njezin silovatelj prijetio smrću, a koje navode policija nije uzela za ozbiljno niti ih je detaljno razmotrila. Nije pokrenula izvide niti službenu kaznenu istragu. Europski sud je posebno istaknuo kako su nadležna tijela, policija i nadležno državno odvjetništvo, otvorili kaznenu istragu ex officio tek nakon što je taj Sud dostavio zahtjev (tužbu) podnositeljice tuženoj državi na odgovor. Međutim, domaća tijela predmet podnositeljice nisu sagledala kao cjelinu, niti su poduzela bilo kakvu korake za zaštitu žrtve seksualnog nasilja koja je dodatno i pripadnica manjine, te tako posebno ranjiva skupina.

Slijedom navedenog Europski sud je utvrdio kako navedeni propusti čine istragu domaćih tijela neučinkovitom i predstavljaju povredu pozitivne obveze iz čl. 3. Konvencije koja nameće svim državama strankama Konvencije provođenje učinkovite i detaljne istrage svih navoda o zlostavljanju ili prijetnji.

Europski sud odbio je prigovor podnositeljice da se u ovom predmetu radi i o povredi prava na zabranu diskriminacije iz čl. 14. Konvencije vezano uz vođenje neučinkovite istrage, odnosno da je istraga bila neučinkovita zbog etničkog podrijetla žrtve. Europski sud je utvrdio kako u ovom predmetu nema dovoljno materijalnih dokaza niti načelnih statističkih pokazatelja koji bi ukazivali na činjenicu da su nadležna tijela u ovom predmetu, kao i drugim sličnim slučajevima, činila određene propuste zbog pripadnosti žrtve određenoj etničkoj skupini. U svakom slučaju, Europski sud je utvrdio kako su nadležna tijela bila svjesna etničke pripadnosti žrtve te su stoga trebali poduzeti sve potrebne korake odmah i bez odgode kako bi zaštitili podnositeljicu od ponovne viktimizacije ili novog kaznenog djela.

Europski sud je dosudio podnositeljici naknadu materijalne štete zbog povrede konvencijskih prava u iznosu od 12.000 eura te iznos od 4.500 eura na ime naknade troška postupka.

Ova presuda još nije konačna, a postat će ukoliko niti jedna stranka u roku od tri mjeseca od donošenja iste ne podnese zahtjev velikom vijeću Suda. Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda na hrvatski jezik, bit će dostupna na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.

Slična pitanja

1 odgovor 214 👀
Znatko predstavlja

Umjetna inteligencija u službi prodaje

Zagreb
24. - 25. 10. 2024.

KUPI ULAZNICU
Znatko predstavlja

Najnoviji trendovi u IT industriji

Zagreb
28. i 29. 11. 2024.

KUPI ULAZNICU

14.2k pitanja

23.0k odgovora

8.7k komentara

1.6k korisnika

...