Monika Kiris u rubrici Pravo od

Kakva je presuda Europskog suda za ljudska prava o optužbi da je osoba zlostavljana u zatvoru od strane pravosudnih policajaca?

Frenki (Ilija) Atajić od
Uredu za zatvorski sustav, pri ministarstvu pravosuđa.‌

Prijavite se ili registrirajte kako biste odgovorili na ovo pitanje.

2 odgovor(a)

+9 glasa
Redakcija od
prikazano od Znatko

Nova presuda ESLJP – Perkov protiv RH

Hrvatska tijela nisu u dovoljnoj mjeri istražila navode zatvorenika da je bio zlostavljan u zatvoru od strane pravosudnih policajaca

Dana 20. rujna 2022. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) donio je presudu u kojoj je utvrdio procesnu povredu čl. 3. Konvencije (zabrana mučenja i nečovječnog postupanja i kažnjavanja) zbog toga što nadležno državno odvjetništvo nije u dovoljnoj mjeri istražilo navode podnositelja zahtjeva da je bio zlostavljan u zatvoru od strane trojice pravosudnih policajaca. Europski sud je u istoj presudi utvrdio da nije došlo do povrede materijalnog aspekta čl. 3. Konvencije, donosno utvrdio je da sila koja je primijenjena prema podnositelju nije bila prekomjerna.

Podnositelj zahtjeva žalio se Europskom sudu zbog prekomjerne sile koju su protiv njega upotrijebila trojica pravosudnih policajaca tijekom jednog događaja dok je služio kaznu zatvora (2015.), te da nadležno državno odvjetništvo nije provelo učinkovitu istragu vezano za te njegove navode.

Europski sud je utvrdio kako je podnositelj nije dokazao izvan razumne sumnje svoje navode o zlostavljanju te da je sila koja je upotrjebljena od strane pravosudnih policajaca bila prekomjerna. Europski sud je utvrdio kako uporaba prekomjerne sile nije dokazana od strane podnositelja niti na temelju njegove medicinske dokumentacije, a niti je isti pretrpio takve ozljede koje bi ukazivale na prekomjernu silu te je stoga odbio taj dio podnositeljevog zahtjeva. U odnosu na učinkovitost istrage koju je nadležno državno odvjetništvo vodilo na temelju njegove kaznene prijave, Europski sud je utvrdio kako ista nije bila dovoljno detaljna te kako nisu provedeni svi dokazi koji su bili dostupni nadležnom državnom odvjetništvu.

Posebice, Europski sud je istaknuo kako tijekom istrage, a prije odbačaja kaznene prijave, nadležno državno odvjetništvo nije ispitalo je li podnositelj doista prije napada pravosudnih policajaca imao kod sebe čekić i je li ga namjeravao upotrijebiti, već su samo paušalno zaključila da je napad bio isprovociran od strane podnositelja. Također, nadležno državno odvjetništvo nije ispitalo pravosudnog policajca koji je bio na dužnosti u relevantno vrijeme, ali nije sudjelovao u incidentu, a koji se obratio podnositelju odmah nakon incidenta i primijetio crvenilo na njegovom licu te je zasigurno mogao imati saznanja o incidentu. Također, Europski sud je utvrdio kako obrazloženje rješenja nadležnog državnog odvjetništva o odbačaju kaznene prijave nije sadržavalo jasne, detaljnije i dovoljne razloge o tome što se dogodilo te je li i u kojoj mjeri napad pravosudnih policajaca na podnositelja bio isprovociran i čime. Rješenje je sadržavalo samo uopćene i načelne zaključke što nije u skladu s procesnom obvezom iz čl. 3. Konvencije.

Utvrdivši povredu procesnog aspekta čl. 3. Konvencije, Europski sud je dosudio podnositelju iznos od 2,500 EUR na ime nematerijalne štete i 3,000 EUR na ime troškova postupka.

Ova presuda još nije konačna, a postat će ukoliko niti jedna stranka u roku od tri mjeseca od donošenja iste ne podnese zahtjev velikom vijeću Suda. Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda na hrvatski jezik, bit će dostupna na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.

+3 glasa
Arnela Abadžija od
Onda su očito narušena ljudska prava nekada je policiji dozvoljeno da prilikom hapšenja i prilikom boravka sa zatvorenikom primjeni silu ako on pruža nekakav otpor ako on želi da se sukobi ili ako ako očito ugrožava neke druge ljude oko sebe ili ne želi nešto da izvrši što nužno mora

Slična pitanja

1 odgovor 210 👀
Znatko predstavlja

Umjetna inteligencija u službi prodaje

Zagreb
24. - 25. 10. 2024.

KUPI ULAZNICU
Znatko predstavlja

Najnoviji trendovi u IT industriji

Zagreb
28. i 29. 11. 2024.

KUPI ULAZNICU

14.0k pitanja

22.7k odgovora

8.5k komentara

1.6k korisnika

...