254 pregleda
Monika Kiris u rubrici Pravo od Monika Kiris

Kakva je presuda Europskog suda za ljudska prava o povredi prava osobe na mirno uživanje vlasništva oduzimanjem gotovine i čekova koje osoba nije prijavila prilikom ulaska u RH?

Prijavite se ili registrirajte kako biste odgovorili na ovo pitanje.

1 odgovor

+8 glasa
Redakcija od Redakcija
prikazano od Znatko

Presuda Pascale protiv RH

Iznos gotovine i čekova koje su vlasti oduzele podnositelju neproporcionalan je počinjenom prekršaju

Europski sud za ljudska prava (dalje u tekstu: Europski sud) je dana 22. rujna 2022. objavio presudu u kojoj je utvrdio da je podnositelju g. Liberu Pascaleu povrijeđeno pravo na mirno uživanje vlasništva protivno članku 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Podnositelju, talijanskom državljaninu, bila je oduzeta gotovina u eurima i čekovi koje je imao kod sebe a nije prijavio prilikom ulaska u Hrvatsku. On je prigovorio prekršajnim odlukama domaćih tijela (Ministarstva financija i Visokog prekršajnog suda) kojima mu je izrečena zaštitna mjera oduzimanja 20.000 eura u gotovini i 98.495 eura u čekovima. Smatrao je da mu je time nametnut prekomjeran teret i da je stoga Hrvatska povrijedila njegovo pravo na mirno uživanje vlasništva.

Europski sud je utvrdio da je identičnu materiju već razmatrao u ranijim predmetima Gabrić, Boljević i Imeri protiv Hrvatske. Utvrdio je da domaća tijela nisu pokrenula kazneni postupak zbog pranja novca, a da je zaštitna mjera oduzimanja novca bila izrečena samo zato što podnositelj na carini nije prijavio gotovinu i čekove, što se smatra lakšim prekršajem.

Uspoređujući težinu prekršaja koji je podnositelj zahtjeva počinio a zbog kojeg mu je izrečena minimalna novčana kazna u iznosu od 5.000 kuna s visinom iznosa koji mu je trajno oduzet (otprilike 20.000 EUR u gotovini i 98.495 EUR u čekovima), Europski sud je utvrdio da je zaštitna mjera oduzimanja novca bila neproporcionalna počinjenom prekršaju. Stoga je je utvrdio da je podnositelju povrijeđeno pravo na mirno uživanje njegovog vlasništva.

Ujedno, Europski sud smatra da je ponavljanje domaćeg postupka najprikladniji način ispravljanja ove povrede Konvencije, zbog čega je odbio podnositeljev zahtjev za naknadom imovinske štete. Na ime troškova postupka dosudio je podnositelju iznos od 2.250 EUR.

Presuda je konačna danom objave budući da ju je donio odbor od 3 suca. Dostupna je na web stranici Europskog suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.

Slična pitanja

Znatko predstavlja

Međunarodna enogastronomska konferencija

Zagreb, 12. 03. 2024.
Znatko predstavlja

Kako dobro pozicionirati svoj online biznis

20.03.2024.
PRIJAVA
Znatko predstavlja

Budućnost financija i tehnologije

Zagreb
21. i 22. 03. 2024.

ULAZNICE
Znatko predstavlja

Umjetna inteligencija u službi prodaje

Zagreb
24. - 25. 10. 2024.

ULAZNICE

13.3k pitanja

21.9k odgovora

8.0k komentara

1.6k korisnika

...