143 pregleda
Monika Kiris u rubrici Financije od Monika Kiris

Kakvi su troškovi osoblja i rada kod poduzetnika u Hrvatskoj u 2021. godini?

Prijavite se ili registrirajte kako biste odgovorili na ovo pitanje.

1 odgovor

+6 glasa
Redakcija od Redakcija
prikazano od Redakcija

TROŠKOVI OSOBLJA I TROŠKOVI RADA KOD PODUZETNIKA U HRVATSKOJ U 2021. GODINI

U 2021. godini 144.259 poduzetnika[1] obveznika poreza na dobit, bez financijskih institucija, zapošljavalo je 964.742 radnika za koje su iskazali troškove osoblja u iznosu od 113,4 milijarde kuna, što je 8,8% više u odnosu na 2020. godinu.

Udio troškova osoblja iznosio je:

 • u poslovnim rashodima 13,9%, 
 • u ukupnim rashodima 13,6%. 

Prema iskazanim troškovima za neto plaće i nadnice, zaposlenima kod poduzetnika obračunata je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 6.350 kuna, što je nominalno 6,1% više nego 2020. godine. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom na teret poslodavca u 2021. godini iznosila je 8.548 kuna (BRUTO I), a prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom na teret radnika iznosila je 9.791 kunu (BRUTO II).

Troškove osoblja čine: 

 • neto plaće i nadnice, 
 • troškovi poreza i doprinosa iz plaća te 
 • doprinosi na plaće. 

Troškovi poreza i doprinosa iz plaća uključuju: 

 • doprinose za mirovinsko osiguranje po stopi od 20%, 
 • porez i prirez, 
 • a doprinos na plaće odnosi se na obavezno zdravstveno osiguranje po stopi od 16,5%.

Najveći udio u ukupnim troškovima osoblja očekivano pripada troškovima neto plaća i nadnica (64,9%), troškovi poreza i doprinosa iz plaća čine 22,4% ukupnih troškova osoblja, a najmanji udio imaju doprinosi na plaće (12,7%).

Osim troškova osoblja koji se odnose na redovna primanja zaposlenika, troškove rada čine:

 • izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost
 • izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa
 • troškovi agencijskih radnika
 • naknade članovima uprave te 
 • nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi.

U GFI-u za 2021. godinu poduzetnici su troškove rada iskazali u ukupnom iznosu od 16,5 milijardi kuna, što predstavlja 2,02% udjela u poslovnim rashodima, što je 0,05% više u odnosu na prethodnu, 2020. godinu.

Od ukupno 16,5 milijardi kuna troškova koje poslodavci izdvajaju za zaposlenike, najveći udio (80,4%) odnosi se na naknade troškova, darove i potpore zaposlenicima i primitke u naravi koji su u 2021. godini, u odnosu na 2020., povećani za 20,1% i iznosili su 13,3 milijarde kuna. Od toga, na otpremnine se odnosi 667,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 11,4% u odnosu na prethodnu godinu.


[1] U Registar godišnjih financijskih izvještaja, godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2021. godinu za statističke i dr. potrebe podnijelo je 144.259 poduzetnika, pravnih i fizičkih osoba (obrtnika), obveznika poreza na dobit.

Slična pitanja

Znatko medijski pokriva


Zagreb
29. i 30. 11. 2023.

ULAZNICE
Znatko medijski pokriva

Prva Hrvatska konferencija o gig ekonomiji

Zagreb
6. 12. 2023.

ULAZNICE

Medijska platforma Znatko

NAJNOVIJE VIJESTI

Impressum | Znatkova redakcija

12.6k pitanja

20.1k odgovora

7.1k komentara

1.6k korisnika

...