142 pregleda
Monika Kiris u rubrici Pravo od Monika Kiris
uređen od Znatko

Što ako je podnositelj podnio žalbu sudu zbog navodnog propusta drugostupanjskog suda da razmotri njegove tvrdnje o nedopuštenosti žalbe suprotne strane?

Kakva je presuda Europskog suda za ljudska prava o tom slučaju?

Prijavite se ili registrirajte kako biste odgovorili na ovo pitanje.

1 odgovor

+8 glasa
Redakcija od Redakcija
prikazano od Znatko

Preusda ESLJP o nedopuštenosti zahtjeva u predmetu Mali protiv RH

Podnositelj nije pretrpio značajnu štetu jer drugostupanjski sud nije posebno komentirao njegove žalbene navode već je odlučio na temelju ustaljene sudske praske

Dana 13. listopada 2022. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) objavio je odluku o nedopuštenosti zahtjeva u predmetu Mali protiv Hrvatske koju je donio dana 20. rujna 2022. Podnositelj je prigovorio temeljem čl. 6. st. 1. Konvencije zbog navodnog propusta drugostupanjskog suda da razmotri njegove tvrdnje o nedopuštenosti žalbe suprotne strane.

Općinski građanski sud u Zagrebu zaključio je glavnu raspravu, obavijestio punomoćnike obiju stranaka o ročištu za objavu presude, te ih upozorio da će se sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2013., smatrati da je presuda dostavljena na dan objave ako stranka nije pristupila ročištu, a o njemu je bila uredno obaviještena, te će se toj stranci dostaviti pisani otpravak presude sukladno odredbama o dostavi pismena. 

Na ročište za objavu presude dana 19. prosinca 2014. pristupio je samo punomoćnik podnositelja. Suprotna strana (tužitelj) je pisani otpravak presude zaprimila 31. prosinca 2014. a žalbu je podnijela u roku od 8 dana od primitka, odnosno 5. siječnja 2015.

Podnositelj je u odgovoru na žalbu prigovorio da je žalba suprotne strane podnesena izvan roka jer se prema važećem pravu pretpostavlja da je tužitelju prvostupanjska presuda dostavljena danom objave presude, tj. 19. prosinca 2014. Drugostupanjski sud je odlučio da je žalba tužitelja podnesena pravovremeno, ne navodeći razloge za taj zaključak.

Europski sud je utvrdio da je presuda protivnoj strani dostavljena na dan objave, a preuzimanje pisanog otpravka u zgradi suda/ objavljivanje na internetskoj oglasnoj ploči suda nisu bili od utjecaja na tijek žalbenog roka. Međutim, u uputama o pravnom lijeku ove presude navedeno je kako nezadovoljna strana ima pravo žalbe u roku od osam dana od dana primitka pisanog primjerka presude. 

Sukladno domaćoj sudskoj praksi ako je pogrešno naznačen rok koji je duži od onog predviđenog mjerodavnim zakonodavstvom, pravni lijek koji je podnijela stranka koja se oslonila na takvu pogrešnu uputu, ne može se proglasiti nedopuštenim. Slijedom iznesenog, žalba suprotne stranke smatrala se pravodobnom.

Uzimajući u obzir navedeno, Sud je smatrao da zbog činjenice što žalbeni sud nije detaljnije analizirao pravovremenost žalbe protivne strane, podnositelj nije pretrpio značajnu štetu, te je stoga njegov zahtjev odbacio kao nedopušten temeljem članka 35. stavka 3. (b) Konvencije.

Ova odluka je konačna te je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika.

Slična pitanja

Znatko predstavlja

Međunarodna enogastronomska konferencija

Zagreb, 12. 03. 2024.
Znatko predstavlja

Kako dobro pozicionirati svoj online biznis

20.03.2024.
PRIJAVA
Znatko predstavlja

Budućnost financija i tehnologije

Zagreb
21. i 22. 03. 2024.

ULAZNICE
Znatko predstavlja

Umjetna inteligencija u službi prodaje

Zagreb
24. - 25. 10. 2024.

ULAZNICE

13.3k pitanja

21.9k odgovora

8.0k komentara

1.6k korisnika

...