Katarina Pofuk u rubrici Pravo od
Kako mi odvjetnik može pomoći u procesu ovrhe dužnika?

Prijavite se ili registrirajte kako biste odgovorili na ovo pitanje.

3 odgovor(a)

+14 glasa
Viktor Viljac od

Odvjetnik vam može pomoći u procesu ovrhe dužnika na različite načine u Hrvatskoj. Ovdje su neke od usluga koje bi vam odvjetnik mogao pružiti u tom procesu:

  1. Savjetovanje - Odvjetnik vam može pružiti pravne savjete o postupku ovrhe, vašim pravima i obvezama te vašim mogućnostima da naplatite dug od dužnika.

  2. Pokretanje ovršnog postupka - Odvjetnik vam može pomoći u pripremi i podnošenju zahtjeva za ovrhu, te u svim drugim formalnostima vezanim uz pokretanje ovršnog postupka.

  3. Praćenje ovršnog postupka - Odvjetnik će vam biti na raspolaganju tijekom cijelog postupka i pružati vam pravne savjete i podršku tijekom svake faze postupka.

  4. Zastupanje u sudskom postupku - Ukoliko se dužnik protivi ovrhi, odvjetnik će vam pružiti zastupanje u sudskom postupku i pomoći vam da zaštitite svoja prava.

  5. Pregovaranje s dužnikom - Odvjetnik vam može pomoći da pregovarate s dužnikom oko mogućnosti rješenja duga izvan sudskog postupka, poput sporazumnog rješavanja duga ili dogovora o reprogramu duga.

  6. Naplata potraživanja - Ukoliko ovršni postupak bude uspješan, odvjetnik će vam pomoći u naplati potraživanja i povratu novca.

Važno je napomenuti da će odvjetnik vjerojatno naplatiti svoje usluge u skladu s tarifom odvjetničkih usluga, a troškove sudskog postupka u pravilu snosi dužnik, ukoliko mu se na kraju postupka dosude troškovi.

+12 glasa
Duško Vučevac od
odabran od Katarina Pofuk
 
Najbolji odgovor

Dospjelo tuđe novčano dugovanje vjerovnik-ovrhovoditelj može naplatiti putem ovršnog postupka u ovisnosti o vrsti isprave koja je temelj naplate.

U bitnome dvije su vrste isprava, ovršne isprave (npr. presude) čija se ovrha provodi sudom i vjerodostojne isprave (npr. računi) čija se ovrha provodi putem javnog bilježnika.

Ovrha se pokreće ovršnim prijedlogom koji zakonski mora sadržavati sljedeće bitne elemente;   zahtjev za ovrhu, isprava koja je temelj tražbina, podatke ovrhovoditelja  i  ovršenika, opis i visinu potraživanja, te predmet  i  sredstvo  ovrhe na kojem se naplaćuje. Prijedlog koji nema navedene bitne elemente će biti odbačen.

Po predaji prijedloga temeljem vjerodostojne isprave pred javnim bilježnikom, pod uvjetom njegove opisane ispravnosti, javni bilježnik izdaje rješenje o ovrsi koje dostavlja ovrhovoditelju  i  ovršeniku koji može protiv njega u roku od 8 dana podnijeti prigovor istom javnom  bilježniku  u kojem slučaju bilježnik cijeli predmet dostavlja sudu. Sud u pravilu usvaja prigovor i provodi parnični postupak kojim utvrđuje da li održava na snazi izdano rješenje. U situaciji bez ovršenikovog prigovora rješenje javnog bilježnika postaje pravomoćno, te ovrhovoditelj nastavlja ovrhu na predmetu ovrhe koje je naveo u svom ovršnom prijedlogu. Najoperativniji je način ovrhe na novčanim sredstvima na način dostave ovog pravomoćnog rješenja FINA-i koja plijeni i prenosi ovrhovoditelju potrebna novčana sredstva sa svih računa ovršenika do namirenja tražbine. Ovakav se prijenos pokreće temeljem ovršne isprave Zahtjevom za izravnu naplatu uz koji (zajedno sa ovršnom ispravom) je potrebno namiriti i predujam naknade za provedbu ovrhe.

U slučaju ovrhe temeljem ovršne isprave (npr. presude) ovrhovoditelj podnosi ovršni prijedlog  nadležnom sudu (općinskom ili trgovačkom) koji izdaje rješenje o ovrsi ako je prijedlog potpun  i podoban za odlučivanje, u protivnom se odbacuje.

Na ovo rješenje je također predviđena ovršenikova žalba, no ona ne sprječava ovrhu koja se provodi na imovini koja je predložena ovršnim prijedlogom (sredstva na računu, naplata putem poslodavca, HZMO i dr.)

Podatke potrebne za početak ovrhe ovrhovoditelj može pribaviti putem Hrvatskog  zavoda  za  mirovinsko  osiguranje za ovrhu na plaći ili mirovini, Ministarstva unutarnjih poslova ukoliko je ovrha na vozilu ili FINA-e koja plijeni i prenosi novčana sredstva ovršenika ovrhovoditelju.

HZMO u konačnici provodi ovrhu prijenosom sredstava sa mirovine ili na plaći tako što se rješenjem nalaže poslodavcu ovršenika pljenidbu i isplatu ovrhovoditelju.    

odvjetnik
DUŠKO VUČEVAC
Savska cesta 17, Zagreb
dusko.vucevac@hotmail.com
tel. 01/4829-216, 099/502-2465

+3 glasa
Milan Šaljivđija od

Može pomoći, ali postoji toliko mnogo pravno nepremostivih problema kod ovrha koje se mogu dogoditi samo u ovoj slučajnoj državi, da Vam niti jedan odvjetnik više ne može pomoći.

Postoji oprost duga od suda na iznose ispod nekih tisuću i pol eura ili slično nakon par godina blokade. Postoji mogućnost da ovršenik otvorti Revolut račun gdje će primati plaću da zezne sustav, postoji svašta nešto, a smijurija je da ovrhe u ovakvom obliku se uopće nazivaju ovrhama.

Slična pitanja

1 odgovor 267 👀
1 odgovor 203 👀
1 odgovor 92 👀
1 odgovor 95 👀
1 odgovor 127 👀
Dina Kljajić 04.03. pitanje u rubrici Pravo od Dina Kljajić
2 odgovora 145 👀
Mladen Tomić 04.03. pitanje u rubrici Pravo od Mladen Tomić
1 odgovor 98 👀
Dina Kljajić 04.03. pitanje u rubrici Pravo od Dina Kljajić
Znatko predstavlja

Umjetna inteligencija u službi prodaje

Zagreb
24. - 25. 10. 2024.

KUPI ULAZNICU
Znatko predstavlja

Najnoviji trendovi u IT industriji

Zagreb
28. i 29. 11. 2024.

KUPI ULAZNICU

13.9k pitanja

22.7k odgovora

8.5k komentara

1.6k korisnika

...