Maja Kos u rubrici Obrazovanje od Maja Kos
zaključano od Znatko
Što je točno internet?

Kako se pojam interneta definira tj. opisuje?
Odgovaranje zaključano uz napomenu: Dovoljno točnih odgovora.

4 odgovor(a)

+10 glasa
Mia Marijanović od Mia Marijanović

Internet, globalna mreža, nastala je 1968. godine, tada zvana ARPANET i korištena je kao vojna mreža američkog Ministarstva obrane. Cilj nastanka ARPANET-a (Advanced Research Project Agency Network) bio je povezivanje određenog broja računala u SAD-u.

Sam razvoj te mreže napredovao je tokom Hladnog rata. Početkom 70-ih mnoge akademske institucije su vidjele svoju šansu za razmjenu informacija, rad na zajedničkim projektima bez potrebe fizičkog okupljanja znanstvenika na jednom mjestu, sinkronizaciju podataka itd. Broj umreženih računala je rastao; ispočetka UNIX računala, kasnije sve više i osobna računala.

Rastom broja računala uvidjela se nužnost stvaranja jedinstvenog protokola koji će omogućiti prenos podataka među računalima – nastaje Transmission Control Protocol Internet Protocol (TCP/IP). Nastankom ovog protokola stvoren je preduvjet za razvoj “mreže nad mrežama”.

Godine 1989. Britanac Tim Barners-Lee u Švicarskoj osmislio je World Wide Web servis kakvog i mi danas koristimo. Razvio je grafički orijentirane dijelove NET-a i protokola, te opisni jezik interneta, HTML.

Sa ulaskom Microsofta u globalnu priču, počela je era komercijalizacije. Naime, već je tada bilo jasno kako će Internet biti velika mreža sastavljena od velikog broja manjih mreža što nas dovodi i do konačne tj. današnje definicije interneta:

"Internet je javno dostupna globalna paketna podatkovna mreža koja zajedno povezuje računala i računalne mreže korištenjem istoimenog protokola (internetski protokol = IP). To je "mreža svih mreža" koja se sastoji od milijuna kućnih, akademskih, poslovnih i vladinih mreža koje međusobno razmjenjuju informacije i usluge kao što su elektronička pošta, chat i prijenos datoteka te povezane stranice i dokumente World Wide Weba." (preuzeto s Wikipedije)

+6 glasa
Goran Dren od Goran Dren
Internet je globalna računalna mreža koja povezuje velik broj računala i računalnih mreža - sam naziv Internet dolazi od engleske kovanice inter-networking koja označava umrežavanje računalnih mreža.
 
Sredinom 2003. godine na Internet je bilo uključeno oko 200 milijuna računala, i to uz porast od čak 25 milijuna novoprikljuèenih raèunala godišnje. Pritom više od 40 milijuna računala na Internetu služe kao Web poslužitelji koji korisnicima stavljaju na raspolaganje veliku količinu raznovrsnih informacija. Procjenjuje se da se Internetom koristi preko 600 milijuna ljudi, uz godišnji porast od oko 100 milijuna novih korisnika. Ovi su podaci posebno važni budući da vrijednost mreže raste s brojem njenih korisnika.
Računala i mreže povezane u Internet koriste raznovrstan hardver i softver. Odluke o promjenama u računalnim mrežama koje su spojene na Internet i upravljanje tim mrežama posve je decentralizirano.
 
Internet možemo promatrati i kao globalni komunikacijski prostor u kojem svaki njegov korisnik može komunicirati s bilo kojim drugim korisnikom. Internet također predstavlja i globalni informacijski prostor s digitaliziranim informacijama, u kojem korisnik može kad god želi pretraživati i dohvaæati sve raspoložive
informacije bez obzira na kojem se mjestu globusa one fizički nalazile. Informacije su multimedijske, što znači da to mogu biti podaci, tekstovi, grafika, zvuk ili video.
 
Od posebnog je značaja mogućnost pretraživanja i dohvaćanja softvera, jer je softver danas osnovni medij za pohranjivanje znanja koje se može aktivirati (npr. u izvođenju proraèuna, upravljanju radom sustava i sl.).
 
Internet je također veliki laboratorij u kojem se ispituju nove ideje i tehnologije te razvija novi softver i hardver. On je ujedno i novi istraživaèki i obrazovni medij te globalni medij koji omogućuje elektroničko poslovanje i razvoj ekonomije znanja.
 
Naposljetku, Internet predstavlja temeljnu tehnologiju za razvoj informacijskog društva (nazvanog i "društvo znanja").
+5 glasa
Mario Daka od Mario Daka
odabran od Maja Kos
 
Najbolji odgovor

Internet je....

  • svjetska mreža
  • globalna računalna mreža koja povezuje mnoga računala  i druge računalne mreže (akademske, poslovne, vladine) u jednu cjelinu s namjerom razmjene podataka i korištenja raznih sadržaja, usluga i servisa kao štu su web, email, FTP, torrent, chat, ....
  • mreža svih mreža
  • skup globalnih mreža, velikih i malih
  • globalna računalna mreža koja povezuje računala i računalne mreže korištenjem Internet Protokola (IP)

Samo ime INTERNET potječe od ideje međusobno povezanih mreža tj. međusobno povezane mreže.

Najpoznatiji i najkorišteniji internet servis je web, vrlo često korišten kao sinonim za internet, što je pogrešno. Razlog tome je činjenica da je internet širi pojam, dok je web je strukturiran na način da postoji njegov komercijalni dio tzv. površinski web i tzv. duboki ili nevidljivi web.

Osim velikog izvora informacija web pruža i komunikaciju na različite načine. Osim već dobro poznatog e-maila, u proteklih nekoliko godina, zahvaćeni smo fenomenom društvenih mreža. Društvene mreže kao što su popularni Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest i mnoge druge otvorili su vrata novom poimanju interneta kao medija.

U marketinškom smislu, društvene mreže omogućile su trenutnu interakciju kako sa postojećim, tako i sa budućim klijentima. To je omogućilo pojavu trenutne popularnosti, širenje sadržaja velikom brzinom (viralni sadržaj) koji ima posebnu marketinšku vrijednost.

U svakom slučaju internet je uz veliku količinu informacija, korisnicima omogućio i novi, brži, efikasniji način komunikacije i kao takav postao veliki potencijal u svakom smislu.

Internet Society je neprofitna skupina osnovana 1992. godine koja nadgleda formiranje politike i protokola koji definiraju način na koji koristimo Internet. Kada se povežemo na Internet naše računalo postaje dio mreže našeg pružatelja internetskih usluga (eng. ISP – Internet Service Provider), a ta mreža je dio neke druge veće mreže.

Kako je nastao internet?

Internet je nastao sredinom 60-ih godina razvojem sredstava komuniciranja i kao nuspojava hladnoga rata. Računala koja su spojena na Internet mogu biti međusobno povezana žičnim i bežičnim putem. 

Od svog početka u 1969. godine, Internet je narastao od četiri sustava računala na desetke milijuna povezanih računala. Međutim, samo zato što nitko ne posjeduje Internet, to ne znači da se on ne prati i održava na različite načine.

Dakle, Internet je nastao negdje u periodu nakon drugog svjetskog rata (vjerojatno 50-tih godina), a razvijala ga je američka vojska. Glavna ideja je bila da se napravi određena mreža kojom bi se prenosili podatci, te bi tako vojna i službena administracija mogla bolje funkcionirati. Takva mreža je imala i svoje tzv. čvorove. Svi čvorovi su trebali biti povezani jedan s drugim, tako da, ukoliko atomska bomba padne i uništi jedan ili više čvorova da mreža i dalje preživi i da se informacije mogu prenositi bez problema. Mreža je koristila računala za obradu podataka, a signal se slao različitim medijima. U početku žicom, a poslije bežično.
 
S obzirom da je vojska većinom zaslužna za otkrivanje najnovijih tehnologija, tako je bilo i sa ovom mrežom. Kada je vojska sebi napravila nešto puno bolje, mreža koja je bila tada već zastarjela, mogla se ponuditi u komercijalne svrhe. Tako je krajem 60.-tih godina prošlog stoljeća napravljena prva komunikacija među američkim sveučilištima.
 
Kako je internet došao u Hrvatsku?

S vremenom se mreža širila i krajem 92. godine u Hrvatsku su ušli prvi impulsi Interneta koji su sa austrijskog sveučilišta u Beču, stigli u tzv. SRCE (Sveučilišni Računalni CEntar) u Zagrebu. 

+3 glasa
Matija Kranjčić od Matija Kranjčić
Internet - mrežni sustav, je svjetski sustav međusobno povezanih računalnih mreža. Zahvaljuući razvoju informacijske i komunikacijske tehnologije, postao je osnova suvremene elektroničke komunikacije, a postupno dobiva i značenje vodećega komunikacijskog medija današnjice. Razmjena informacija među računalima različitih sustava i tehnoloških rješenja najvećim dijelom omogućena je normizacijom protoka podataka te zajedničkim sustavom adresiranja.

Slična pitanja

2 odgovora 2.8k 👀
Maja Kos 04.03.2015. pitanje u rubrici Mobitel od Maja Kos
2 odgovora 17.5k 👀
Zoran Jurić 18.12.2014. pitanje u rubrici Internet od Zoran Jurić
1 odgovor 312 👀
1 odgovor 4.2k 👀
2 odgovora 708 👀
04.09.2014. pitanje u rubrici Softver od Ferentz
2 odgovora 3.6k 👀
Marinko Zadro 22.10.2020. pitanje u rubrici Obrazovanje od Marinko Zadro
1 odgovor 632 👀
1 odgovor 766 👀
1 odgovor 4.7k 👀
Znatko predstavlja

Digital Commerce & Business Conference

Umag
od 8. do 12. 05. 2024.

REGISTRACIJA
Znatko predstavlja

Umjetna inteligencija u službi prodaje

Zagreb
24. - 25. 10. 2024.

ULAZNICE

13.7k pitanja

22.3k odgovora

8.3k komentara

1.6k korisnika

...