Monika Kiris u rubrici Financije od

Kako su se troškovi osoblja i rada kod poduzetnika u Hrvatskoj mijenjali u 2022. godini?

Prijavite se ili registrirajte kako biste odgovorili na ovo pitanje.

1 odgovor

+6 glasa
Redakcija od

Troškovi osoblja i troškovi rada kod poduzetnika u Hrvatskoj u 2022. godini

U 2022. godini 150.846 poduzetnika[1] obveznika poreza na dobit, bez financijskih institucija, zapošljavalo je 996.213 radnika za koje su iskazali troškove osoblja u iznosu od 129 milijardi kuna, što je 15,1% više u odnosu na 2021. godinu.

Udio troškova osoblja u poslovnim rashodima iznosio je 12,7%, a u ukupnim rashodima 12,4%. Prema iskazanim troškovima za neto plaće i nadnice, zaposlenima kod poduzetnika obračunata je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 6.973 kune, što je nominalno 9,7% više nego 2021. godine. 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom na teret poslodavca u 2022. godini iznosila je 9.435 kuna (BRUTO I), a prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom na teret radnika iznosila je 10.792 kune (BRUTO II).

Troškove osoblja čine: 

  • neto plaće i nadnice (64,6%),
  • troškovi poreza i doprinosa iz plaća, uključujući doprinose za mirovinsko osiguranje po stopi od 20% (22,8%) te 
  • doprinosi na plaće - obavezno zdravstveno osiguranje po stopi od 16,5% (12,6%).

Osim troškova osoblja koji se odnose na redovna primanja zaposlenika, troškove rada čine:

  • izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost
  • izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa
  • troškovi agencijskih radnika
  • naknade članovima uprave te nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi.

U GFI-u za 2022. godinu poduzetnici su troškove rada iskazali u ukupnom iznosu od 19,3 milijarde kuna, što predstavlja 1,89% udjela u poslovnim rashodima, što je 0,04% više u odnosu na prethodnu, 2021. godinu.

Od ukupno 19,3 milijarde kuna troškova koje poslodavci izdvajaju za zaposlenike, najveći udio (79,4%) odnosi se na naknade troškova, darove i potpore zaposlenicima i primitke u naravi koji su u 2022. godini, u odnosu na 2021., povećani za 33,8% i iznosili su 15,3 milijarde kuna. Od toga, na otpremnine se odnosi 576,9 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 10,7% u odnosu na prethodnu godinu.


[1] U Registar godišnjih financijskih izvještaja, godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2022. godinu za statističke i dr. potrebe podnijelo je 150.846 poduzetnika, pravnih i fizičkih osoba (obrtnika), obveznika poreza na dobit.

Slična pitanja

1 odgovor 125 👀
Znatko predstavlja

Umjetna inteligencija u službi prodaje

Zagreb
24. - 25. 10. 2024.

KUPI ULAZNICU
Znatko predstavlja

Najnoviji trendovi u IT industriji

Zagreb
28. i 29. 11. 2024.

KUPI ULAZNICU

14.0k pitanja

22.7k odgovora

8.5k komentara

1.6k korisnika

...