1.8k pregleda
Filip Jurišić u rubrici Poslovanje od Filip Jurišić (2.9k bodova)
Pozdrav svima. Imam potrebu potpisati NDA sa jednom firmom - zanima me postoji li neka špranca ili tako nešto što bih mogao iskoristiti.

Prijavite se ili registrirajte kako biste odgovorili na ovo pitanje.

2 odgovor(a)

+9 glasa
Darko Međimurec od Darko Međimurec (31.2k bodova)

Članak XYZ.

Poslovnom tajnom smatraju se i sve poslovne informacije koje su sve strane ovog ugovora povjerile ili će povjeriti međusobno, kao i druge informacije koje proizlaze iz povjerenih im informacija.

Potpisnik ovog ugovora je spreman povjerljive informacije staviti na raspolaganje drugom potpisniku ugovora uz ispunjenje slijedećih uvjeta:

 1. Povjerljive informacije ove poslovne tajne mogu se koristiti isključivo za potrebe ugovorenog poslovnog odnosa.
 2. Tajnost povjerljivih informacija mora se čuvati i ne smije se priopćavati trećim osobama, osim ukoliko je to potrebno za potrebe ovog ugovorenog poslovnog odnosa, uz uvjet da treće osobe također potpišu i dostave Izjavu o čuvanju poslovne tajne kojom prihvaćaju obvezu čuvanja tajnosti podataka.
 3. Priopćavanje trećim osobama je dopušteno isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost svih strana ovog ugovora
 4. Ukoliko se informacije iz poslovne tajne priopćavaju na zahtjev upravnog organa ili suda svaki potpisnik ovog ugovora se obvezuje o istom bez odgađanja obavijestiti ostale potpisnike ovog ugovora.
 5. Svaki potpisnik ovog ugovora snosi kaznenu i materijalnu odgovornost za povredu odredaba ove Izjave o čuvanju povjerljivosti podataka.
 6. Svaki oštećeni potpisnik ovog ugovora će biti obeštećen za sve radnje, troškove, izdatke, potraživanja, obveze, gubitke ili plaćanja nastala povredom ovih obveza koje su preuzeli svi potpisnici ovog ugovora, bilo koji njihov zaposlenik ili stručni savjetnik te treće osobe kojima su priopćeni povjerljivi podaci sukladno odredbama ovog članka.
 7. Ukoliko se ovaj ugovor raskine te se ponuđeni/ugovoreni poslovni odnos ne nastavi, svi potpisnici ovog ugovora se obvezuju bez odgađanja vratiti sve informacije, preslike, sažetke i druge materijale u kojima su informacije o poslovnoj tajni sadržane ili uvrštene.
 8. Svaki potpisnik ovog ugovora će bez odgađanja obavijestiti ostale potpisnike ovog ugovora o bilo kakvoj pojavi neovlaštenog odavanja informacija iz poslovne tajne.
 9. Ovaj članak ne obvezuje niti jednog potpisnika da drugom potpisniku mora povjeriti bilo koju informaciju ili pregovara ili zasnuje bilo kakav poslovni odnos ili ugovor sa drugim potpisnikom osim onih koje su ovim ugovorom određene.
 10. Ovaj članak ovog ugovora ostaje na snazi za bilo koju pojedinu informaciju poslovne tajne dok barem jedan od potpisnika ovog ugovora ne dokaže da se radi o informacijama koje su:
  • već javno poznate ili objavljene,
  • bile poznate u potpunosti i bez ograničenja jednom potpisniku ovog ugovora prije nego što su mu povjerene od strane drugog potpisnika ovog ugovora.
  • već javno poznate ili objavljene,
  • poznate u potpunosti i bez ograničenja, prije nego što su mu povjerene od strane jednog od potpisnika ovog ugovora.
 11. Ovaj članak može se mijenjati ili dopunjavati pisanim putem. Ukoliko se utvrdi da je bilo koja odredba ovog članka neprovediva, ista odredba će se ograničiti ili izostaviti u neophodnom minimalnom opsegu, tako da preostale odredbe ostanu u punoj snazi i značenju.
Ugradite ovaj članak u Vaš ugovor. Ili preformulirajte ovaj članak u samostalnu izjavu.
Ivana Mačić od Ivana Mačić (8.0k bodova)
bravo! sjedi 5 :)
nije loše, nije loše
+4 glasa
Maja Kos od Maja Kos (8.2k bodova)

Ugovor o povjerljivosti podataka

Tvrtka d.o.o., Ulica 61, Zagreb, OIB:1234567890, zastupano od strane: Ivo Ivić
(u daljnjem tekstu: TVRTKA 1)
i
Kompanija d.o.o., Ulica 2, Zagreb, OIB:0987654321, zastupano od strane: Ana Anić
(u daljnjem tekstu TVRTKA 2)

sklopili su u Zagrebu 1.1.2016. godine sljedeći

UGOVOR O POVJERLJIVOSTI PODATAKA

Članak 1.
Ovaj ugovor odnosi se na sve informacije i podatke vezane uz idejno razrađivanje, oblikovanje, struktuiranje  te i finalne izrade posla TVRTKE 1 kao i istraživanje svih informacija i podataka potrebnih za razradu i primjenu posla za TVRTKU 2. (u daljnjem tekstu: Predmet ugovora)

Članak 2.
TVRTKA 1 (u daljnjem teksu:Pružatelj informacija) posjeduje tehničke i poslovne informacije tajne i povjerljive prirode koje se odnose na Predmet ugovora, i koje Pružatelj informacije smatra imovinom od značajne vrijednosti.

Članak 3.
Pružatelj informacija je voljan izložiti i povjeriti TVRTKA 2 (u daljnjem tekstu:Primatelj informacija) određenu količinu informacija iz prethodnog članka pod uvjetima da ih Primatelj informacija ne prenese na bilo koji način bilo kojoj trećoj strani, niti ih na bilo koji način ne iskoristi, izuzev na načine dopuštene ovim ugovorom.

Članak 4.
Primatelj informacija se obvezuje odnositi se prema primljenim informacijama sa strogom povjerljivosti i tajnosti, ne otkriti ni jednoj trećoj strani bilo koju od informacija primljenih od Pružatelja informacija te ne iskoristiti ni jednu od tih informacija bez prethodne pisane suglasnosti Pružatelja informacija.

Članak 5.
U slučaju kad Primatelj informacija prima bilo kakve dokumente ili informacije putem uobičajne poslovne korespodencije, bila ona putem elektroničnih uređaja ili klasične pisane korespodencije,  ali i bilo koje druge izmjene dokumenata i/ili informacija između Primatelja i Pružatelja informacija, Primatelj informacija se obvezuje da će sa takvim ali i budućim daljnjim informacijama koje se odnose na Predmet ugovora, postupati kao sa strogo povjerljivim informacijama te da bilo koju takvu informaciju neće razotkriti bilo kojoj trećoj strani, ili iskoristiti na bilo koji način, bez prethodne pismene suglasnosti Pružatelja informacija.

Članak 6.
Ukoliko Primatelj informacija primi određene informacije ili podatke za koje ne može sa sigurnošću utvrditi da li se odnose na Predmet ugovora, Primatelj informacija je dužan se raspitati kod Pružatelja informacija o prirodi takvih primljenih podatka tj. informacija unutar razumnog roka.

Članak 7.
Obveza tajnosti i povjerljivosti iz ovog Ugovora neće se primjenjivati na:
– informacije koje su nakon izlaganja Pružatelja informacija bile objavljene, ili su postale dostupne javnosti na neki drugi način, no ne kroz bilo koju činidbu ili propust Primatelja informacija;
– informacije koje su u trenutku njihovog izlaganja Primatelju informacija već bile javno objavljene, ili su na drugi način postale dostupne javnosti;
– informacije koje je Primatelj informacija posjedovao prije potpisivanja ovog ugovora i koje nisu bile pribavljene od Pružatelja informacija, bilo na izravan ili neizravan način;
– informacije koje je Primatelj informacija pribavio na zakonom dopušten način od drugih, a koji ih nisu dobili od Pružatelja informacija pod obvezom čuvanja tajne.

Članak 8.
Primatelj informacija prestaje biti vezan obvezama koje je preuzeo po osnovi ovog Ugovora istekom 3 godine od trenutka zadnjeg primanja informacija od Pružatelja informacija, a u koje informacije su u vezi sa Predmetom ugovora.

Članak 9.
Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se i na zaposlenike te suradnike Primatelja informacija.

Članak 10..
Na ovaj ugovor primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a u slučaju spora ugovara se nadležnost suda u Osijeku.

Članak 10.
Ovaj ugovor sklopljen je u dva (2) primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

Ivana Mačić od Ivana Mačić (8.0k bodova)
bravo! sjedi 5 :) nije loše, nije loše ni kod tebe
girl power!!!

Slična pitanja

2 odgovora
2 odgovora
2 odgovora
Marin Barić 14.09.2020. pitanje u rubrici Stanovanje od Marin Barić (6.0k bodova)
1 odgovor
1 odgovor
1 odgovor
Filip Jurišić 28.01.2016. pitanje u rubrici Poslovanje od Filip Jurišić (2.9k bodova)
Znatko medijski pokriva

Data Science Conference Adria 23

DSC ADRIA 23

Pripremite se za najinovativniju AI konferenciju godine u Adrija regiji!

online, 16. 5. 2023.
Zagreb, 17. i 18. 5. 2023.
Rijeka, 19. 5. 2023.

ULAZNICE
Znatko medijski pokriva

ST.ART UP 2023

ST.ART UP 2023

& GAME CHANGER AWARDS

Zagreb, 24. - 27. 5. 2023.
Znatko medijski pokriva
Superprodavač 2023
Kako prodavati kupcima budućnosti?

Zagreb, 19. i 20.10.2023.
ULAZNICE

Medijska platforma Znatko

NAJNOVIJE VIJESTI

Impressum | Znatkova redakcija

10.9k pitanja

17.3k odgovora

4.4k komentara

1.4k korisnika

...