2.7k pregleda
Mia Marijanović u rubrici Posao od Mia Marijanović
promjena rubrike od Znatko
Koje podatke smije sadržavati osobni dosje radnika u nekoj tvrtki?

Prijavite se ili registrirajte kako biste odgovorili na ovo pitanje.

2 odgovor(a)

+5 glasa
Duh Robot od Duh Robot

Pozdrav!

U Republici Hrvatskoj postoji Zakon o radu te je temeljem čl. 5 donesen Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima koji između ostalog propisuje i obavezne podatke koje je poslodavac dužan voditi o radnicima.

Izvadak iz Zakona o radu:

 Evidencija o radnicima zaposlenim kod poslodavca

Članak 5.

(1) Poslodavac je dužan voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni.
(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o radnicima i o radnom vremenu.
(3) Poslodavac je dužan inspektoru rada na njegov zahtjev dostaviti podatke iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Ministar nadležan za rad (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja evidencije iz stavka 1. ovoga članka.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje

57. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima


Izvadak iz Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

1. PODACI O RADNICIMA

Članak 3.

(1) Evidencija o radnicima poslodavca sadrži najmanje sljedeće podatke:
1) ime i prezime,
2) osobni identifikacijski broj,
3) spol,
4) dan, mjesec i godinu rođenja,
5) državljanstvo,
6) prebivalište, odnosno boravište,
7) dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada, ako ih je strani radnik obvezan imati,
8) stručno obrazovanje te posebne ispite i tečajeve koji su uvjet za obavljanje posla (uključujući licence, certifikate i slično),
9) datum početka rada,
10) naznaku radi li se o ugovoru iz članka 61. stavka 3. i članka 62. stavka 3. Zakona o radu te broj radnih sati koje će radnik raditi temeljem takvog ugovora, kao i suglasnost poslodavca kod kojeg radnik radi u punom radnom vremenu ili poslodavaca kod kojih radnik u nepunom radnom vremenu radi četrdeset sati tjedno,
11) trajanje rada u inozemstvu, država i mjesto rada, u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo,
12) trajanje privremenog ustupanja radnika u povezano društvo, sjedište i mjesto rada ustupljenog radnika te država poslovnog nastana povezanog društva, u slučaju ustupanja u inozemstvo,
13) naznaku radi li se o poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i kako,
14) mjesto rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima,
15) ugovoreno tjedno radno vrijeme, određeno puno radno vrijeme, odnosno propisano skraćeno radno vrijeme u satima,
16) vrijeme mirovanja radnog odnosa, neplaćenog dopusta, rodiljnih i roditeljskih dopusta ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisom,
17) datum prestanka radnog odnosa,
18) razlog prestanka radnog odnosa.
(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac je dužan voditi i druge podatke o kojima ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom (mirovinski staž do početka rada kod poslodavca, obavijest ili potvrda o trudnoći, majčinstvo, dojenje djeteta, status samohranog roditelja, status posvojitelja, profesionalna bolest, ozljeda na radu, profesionalna nesposobnost za rad, smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, smanjenje radne sposobnosti uz djelomični gubitak radne sposobnosti, neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti, neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, invalidnost, invalidska mirovina zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, za radnike koji rade u nepunom radnom vremenu podatak o svakom drugom poslodavcu kod kojeg radnik radi u nepunom radnom vremenu i slično).

+2 glasa
Kuzma Topić od Kuzma Topić
Osobni dosje malo grubo zvuci - ka da smo kriminalci a ne zaposlenici, vise je to ka nekakvi spis sa osobnim podatcima:

Svaki poslodavac ima spis i otvara se pri zasnivanju radnog odnosa. Kod zaposlenja se popunjava formular - koji kod svakog poslodavca izgleda drugačije, ne postoji obrazac propisan zakonom. Obicno se radi o osobnim podacima, adresi, telefonu, bračnom stanju, broju djece, školskom spremom i slično.

Znaci sve podatke koje firma ima dajete Vi, te su ti podaci za poslodavca poslovna tajna i po zakonu ih ne smi davat drugima osim u iznimno opravdanim slucajevima kao što je zahtjev sa suda. A i tada treba imati odobrenje radnickog vjeca, a ako nema radnickog vjeca onda njegovu ulogu preuzima sindikalni povjerenik. Ako unutar vase firme ne postoji sindikat onda se mozete uclaniti u jedan od 5-6 sindikalnih centara u Hrvatskoj.

Slična pitanja

1 odgovor
2 odgovora
Mirela Benić 29.09.2020. pitanje u rubrici Softver od Mirela Benić
1 odgovor
2 odgovora
1 odgovor
1 odgovor
Matej Tolić 30.06.2014. pitanje u rubrici Posao od Matej Tolić
Znatko predstavlja

Međunarodna enogastronomska konferencija

Zagreb, 12. 03. 2024.
Znatko predstavlja

Kako dobro pozicionirati svoj online biznis

20.03.2024.
PRIJAVA
Znatko predstavlja

Budućnost financija i tehnologije

Zagreb
21. i 22. 03. 2024.

ULAZNICE
Znatko predstavlja

Digital Commerce & Business Conference

Umag
od 8. do 12. 05. 2024.

REGISTRACIJA
Znatko predstavlja

Umjetna inteligencija u službi prodaje

Zagreb
24. - 25. 10. 2024.

ULAZNICE

13.3k pitanja

21.9k odgovora

8.1k komentara

1.6k korisnika

...