Marin Barić u rubrici Poslovanje od
Što bi jedan direktor tvrtke koja zapošljava radnike treba znati od komunikacijskih vještina kako bi uspješno upravljao tom tvrtkom, zaposlenicima i cjelokupnim poslovanjem na tržištu?

Prijavite se ili registrirajte kako biste odgovorili na ovo pitanje.

3 odgovor(a)

+11 glasa
Kristijan Sedak od

Direktor tvrtke je osoba zadužena prvenstveno za upravljanje. 

Upravljanje zahtijeva analitičko promišljanje, donošenje odluka, delegiranje zadataka, zapovjednu komunikaciju ali i motiviranje suradnika. Upravljanje vremenom i upravljanje stresom su također vještine koje su iznimno važne za upravljanje i stvaraju osjećaj povjerenja među kolegama ili podređenima. Sve navedene vještine mogu se učiti i izvježbati. Za upravljanje je važno tražiti i povratnu informaciju od suradnika te uvažavati njihova mišljenja.

 


Kristijan Sedak, magistar komunikologije

predavač na Govorničkoj akademiji Demosten

GA Demosten: ured@umjetnost-komunikacije.hr; T.+385 99 784 8772

+8 glasa
Nikolina Šrajbek od

Direktor tvrtke koja zapošljava radnike trebao bi koristiti asertivan stil komunikacije, što znači da svoje želje, zamisli i osjećaje izražava na prikladan način (otvoreno i pošteno) i bez okolišanja, s namjerom da komunicira. 

Osim toga, trebao bi biti samopouzdan i zadovoljan sobom te uvažavati ideje drugih. Asertivan direktor bori se za svoja prava, a da pritom ne ugrožava prava drugih. Često ta prava ni ne budu ostvarena (ako se pokušavaju postići asertivnim stilom), no na pošten će način izraziti svoja očekivanja. Agresivnost u vođenju tvrtke nije dobrodošla zato što izaziva ogorčenje, a poznato je da agresija najčešće izaziva agresiju, što neće donijeti nikakve dobrobiti u poslovanju. Osim toga, direktor ne može ne znati što želi i ne znati izgovoriti "ne" zato što u poslovanju treba postojati vođa, ali onaj vođa koji ne gleda samo na svoje interese. 

Ono što će biti produkt takve komunikacije jest uvažavanje od radnika, unapređivanje odnosa, povećano samopoštovanje prema direktoru, osjećaj zadovoljstva i dobivanje poštovanja radnika. 

+6 glasa
Ante Mihaljevic od

Učinkovita komunikacija najvažnija je za uspješno upravljanje, posebno za direktora koji nadzire i vodi tvrtku i njezine zaposlenike. Evo ključnih komunikacijskih vještina bitnih za učinkovito vodstvo i upravljanje:

Jasna i koncizna komunikacija:

 • Direktori bi trebali jasno i koncizno artikulirati svoju viziju, ciljeve i očekivanja. Dvosmislenost može dovesti do zabune među zaposlenicima.

Aktivno slušanje:

 • Pozornost prema brigama, povratnim informacijama i idejama zaposlenika potiče kulturu otvorene komunikacije. Aktivno slušanje pokazuje poštovanje i gradi povjerenje.

Rješavanje sukoba:

 • Sposobnost diplomatskog rješavanja sukoba je ključna. Direktori bi trebali posredovati u sporovima (osim ako firma nije tako ustrojena da postoji osoba zadužena za medijaciju) i poticati otvoreni dijalog kako bi održali skladno radno okruženje.

Inspirativna komunikacija:

 • Direktori bi trebali inspirirati i motivirati zaposlenike učinkovitim komuniciranjem misije, vrijednosti i dugoročnih ciljeva tvrtke. Uvjerljiva priča, odnosno narativ može uskladiti timove prema zajedničkim ciljevima.

Povratne informacije i priznanje:

 • Pružanje konstruktivnih povratnih informacija i prepoznavanje postignuća zaposlenika ključni su za moral i profesionalni razvoj. Direktori bi trebali komunicirati povratne informacije na način koji potiče rast.

Prilagodljivost:

 • U dinamičnom poslovnom okruženju direktori moraju prilagoditi svoj komunikacijski stil različitim situacijama i publici. Fleksibilnost osigurava učinkovitu komunikaciju u različitim kontekstima.

Delegiranje i izgradnja povjerenja:

 • Direktori bi trebali komunicirati povjerenje u svoje timove učinkovitim delegiranjem odgovornosti. Jasna komunikacija o očekivanjima i izgradnja povjerenja povećavaju produktivnost i zadovoljstvo zaposlenika.

Transparentnost:

 • Otvorena i transparentna komunikacija o strategijama tvrtke, promjenama i izazovima potiče povjerenje među zaposlenicima. Informiranje svih gradi osjećaj inkluzivnosti.

Strateško komuniciranje:

 • Direktori bi trebali komunicirati strateški smjer i tržišno pozicioniranje tvrtke onima kojima je to relevantno. To uključuje prenošenje promjena u poslovnim strategijama, proširenja ili pomaka u fokusu kako bi se osiguralo usklađivanje među zaposlenicima.

Krizno komuniciranje:

 • U vremenima krize ili promjena, direktori moraju učinkovito komunicirati kako bi uvjerili zaposlenike, riješili probleme i osigurali jasan put naprijed. Transparentna i pravovremena komunikacija je ključna.

Emocionalna inteligencija:

 • Direktori bi trebali biti usklađeni s emocijama svojih timova i komunicirati s empatijom. Razumijevanje i uvažavanje osjećaja zaposlenika doprinosi pozitivnoj radnoj kulturi.

Pregovaračke vještine:

 • Pregovaranje s dionicima (stakeholderima), klijentima i partnerima zahtijeva razvijene komunikacijske vještine. Direktori bi trebali učinkovito zastupati interese tvrtke dok grade odnose suradnje.

Upravljanje vremenom:

 • Direktori moraju učinkovito upravljati svojim vremenom, pa tako i na području komunikacije. Određivanje prioriteta ključnih poruka i učinkovita upotreba komunikacijskih kanala osigurava prenošenje važnih informacija.

Izbjegavanje sukoba:

 • Direktori bi trebali proaktivno rješavati eventualne sukobe poticanjem okruženja u kojem se zabrinutosti mogu otvoreno izraziti. Rana intervencija može spriječiti eskalaciju.

Usavršavanjem ovih komunikacijskih vještina, direktor ne samo da može učinkovito upravljati tvrtkom, već i njegovati pozitivnu radnu kulturu, povećati angažman zaposlenika i pridonijeti ukupnom uspjehu poslovanja na tržištu.


Ante Mihaljević
Business Communication Coach
M: +385 97 797 4058
www.antemihaljevic.com
info@antemihaljevic.com

www.linkedin.com/in/ante-mihaljevich/

Slična pitanja

3 odgovora 398 👀
2 odgovora 646 👀
1 odgovor 308 👀
2 odgovora 529 👀
1 odgovor 173 👀
4 odgovora 848 👀
1 odgovor 225 👀
2 odgovora 506 👀
Jan Iveković 01.10.2020. pitanje u rubrici Poslovanje od Jan Iveković
2 odgovora 303 👀
Maja Kos 19.09.2020. pitanje u rubrici Društvo od Maja Kos
3 odgovora 664 👀
Znatko predstavlja


Sve je brend. Ili to želi biti!

Zagreb
21. 06. 2024.

KUPI ULAZNICU
Znatko predstavlja

Umjetna inteligencija u službi prodaje

Zagreb
24. - 25. 10. 2024.

KUPI ULAZNICU
Znatko predstavlja

Najnoviji trendovi u IT industriji

Zagreb
28. i 29. 11. 2024.

KUPI ULAZNICU

14.1k pitanja

22.9k odgovora

8.7k komentara

1.6k korisnika

...