Zaštita osobnih podataka (GDPR)

Politika zaštite osobnih podataka vrijedi od 24.5.2018.

Politika zaštite osobnih podataka

Zahvaljujemo Vam na posjećivanju internetskih stranica znatko.com (u daljnjem tekstu: Znatko ili servis Znatko). Zaštita Vaših osobnih podataka od izuzetne nam je važnosti, stoga Vam opcijama servisa Znatko osiguravamo pravo da sami odlučujete o dijeljenju Vaših osobnih podataka. Ova politika privatnosti uređuje sakupljanje, pohranjivanje, obradu i javni prikaz osobnih podataka koje nadzornik sakuplja od strane korisnika.

Nadzornik baze osobnih podataka

Nadzornik baze osobnih podataka je: Marketing odjel d.o.o. , Selska cesta 34, 10000 Zagreb, OIB: 70365987728.

Ovlaštena osoba u vezi zaštite osobnih podataka dostupna je putem sustava privatnih poruka servisa Znatko i to kontaktiranjem korisnika "Znatko".

Kao primatelj, odnosno posjetitelj/korisnik servisa Znatko, nadzorniku dozvoljavam sakupljanje, obrađivanje, javno prikazivanje i čuvanje prosljeđenih osobnih podataka, u skladu s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka.

Kategorije osobnih podataka

Pridobiveni osobni podaci pohranjeni od strane nadzornika baze osobnih podataka koji se neće javno prikazivati:

- e-mail adresa;
- mobitel;
- koje poruke je korisnik otvorio i koje je poveznice kliknuo u porukama;
- koje je stranice posjetio na servisu;
- IP adrese;
- ID kolačića;
- geolokacija;

Pridobiveni osobni podaci pohranjeni od strane nadzornika baze osobnih podataka koji se prikazuju javno:

- korisničko ime;
- ime i prezime;
- zanimanje;
- organizacija;
- grad i država;
- ukratko o sebi;
- link na korisnikovu web stranicu;
- osobna fotografija;
- datum prve registracije;

Pravne osnove za obradu osobnih podataka

Vaši osobni podaci će se obrađivati, a podatke s vašeg uređaja (kolačići, jedinstveni identifikatori i drugi podaci uređaja) se mogu pohranjivati, pristupati im i dijeliti ih dobavljači treće strane ili ih može upotrijebiti ova web-lokacija ili aplikacija. Neki dobavljači mogu obrađivati vaše osobne podatke na temelju legitimnog interesa. Ako se ne slažete s tim i povlačite pristanak, molimo Vas da odmah napustite servis Znatko.

Vaše osobne podatke obrađujemo uvažavajući sljedeće pravne osnove:

- kada je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obveza;
- kada ste za obradu Vaših osobnih podataka dali suglasnost u okviru pojedine svrhe obrade, pri čemu takvu suglasnost možete uvijek otkazati (npr. javni prikaz Vaših osobnih podataka);
- kada postoji zakoniti interes obrađivanja Vaših osobnih podataka

Dobavljači treće strane

Dobavljači treće strane su, osim kompanije Google, također i njihovi sljedeći partneri navedeni na ovim internetskim adresama:

- https://developers.google.com/third-party-ads/googleads-vendors
- https://developers.google.com/third-party-ads/adx-vendors

Svrhe obrađivanja osobnih podataka

Nadzornik baze osobnih podataka će upotrebljavati pridobivene podatke od strane korisnika iz jednog ili više navedenih razloga:

- javno raspoznavanje Vas na servisu Znatko isključivo sa prikupljenim podacima koji se prikazuju javno;
- javno praćenje Vas što ste objavili na servisu Znatko;
- javno vođenje statistike Vaših aktivnosti na servisu Znatko;
- javna i automatska dodjela kategorije statusa prema Vašim aktivnostima na servisu Znatko;
- javni prikaz ovlaštenja na servisu Znatko;
- komuniciranje s Vama u okviru osiguravanja naših usluga te odgovaranja na Vaše upite;
- sklapanje Ugovora i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz usluga servisa Znatko;
- obavještavanje i pošiljanje e-novosti, članaka, obavijesti o događajima putem e-pošte;
- neposredno trženje i pošiljanje ponuda putem SMS/MMS, e-maila i notifikacijskih poruka, klasičnom poštom, na internetskoj stranici i mobilnim aplikacijama te vršenje telefonskih poziva;
- statističke i tržišne analize; praćenje klikanja i otvaranje e-mailova te klikom na internetskoj stranici zbog segmentacije i prilagođavanja sadržaja e-mailova;
- segmentiranje, profiliranje i automatizirano obrađivanje s ciljem oblikovanja prilagođenih poruka i ponuda, relevantnih za korisnika;
- za ostvarivanje bilo kojih prava i rješavanje sporova;
- za statističke analize o prodaji naše robe i usluga te o uporabi naših internetskih stranica;
- za izvedbu nagradnih igara;
- za prikaz personaliziranih oglasa i sadržaja, mjerenja oglasa i sadržaja, uvida u publiku i razvoj proizvoda;
- za pohranu i/ili pristup informacijama na uređaju;

Nadzornik bilježi otvaranja primljenih elektroničkih poruka pojedinaca i klikanja na poveznicama primljenih poruka. Također bilježi posjećivanja i aktivnosti na internetskoj stranici nadzornika. Za bolje i više ciljano prosljeđivanje ponuda te prilagođavanje poruka, odnosno komunikacije, zabilježene podatke automatsko obrađuje, analizira, profilira te javno ocjenjuje aktivnost i mjeri zanimanja korisnika.

Dobrovoljno prosljeđivanje podataka i posljedice nedostatka prosljeđivanja

Prosljeđivanje osobnih podataka je dobrovoljno. Premda nam niste dužni proslijediti osobne podatke, u suprotnom ne možete primiti određene usluge ili sklopiti s nama Ugovor. Koji su podaci čiji nedostatak prosljeđivanja uzrokuje navedene posljedice navodit ćemo kada ćemo od Vas pridobivati osobne podatke.

Vrijeme pohranjivanja podataka

Osobne podatke pojedinca pohranjujemo za neodređeno vrijeme, odnosno do otkazivanja suglasnosti za pohranjivanje i obradu podataka pojedinca. Nakon otkazivanja suglasnosti, osobne podatke pojedinca odmah, učinkovito i trajno izbrišemo u skladu sa zakonom.

Ako bi na servisu Znatko prestali gore opisani razlozi pohranjivanja i obrađivanja osobnih podataka, takve ćemo baze podataka odmah, učinkovito i trajno izbrisati na način da ih nije više moguće povezati ili pripisati Vama.

Zaštita osobnih podataka

Nadzornik će štititi pridobivene podatke u skladu s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka te u skladu s unutarnjim aktima usvojenim na temelju zakona. Osigurat će odgovarajuće organizacijsku i tehničku zaštitu. Nadzornik ni u kojem slučaju neće prosljeđivati ili razotkrivati pridobivene podatke trećim osobama osim prikupljenih podataka ranije spomenutih za javno prikazivanje. Nadzornik provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka.

Prava korisnika

U skladu s odredbama Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR), pripadaju Vam sljedeća prava:

- da od Nadzornika u bilo kojem trenutku zahtijevate:
* potvrdu da li Vaše osobne podatke obrađujemo;
* dostup do osobnih podataka i sljedeće informacije: svrhe obrađivanja; vrste osobnih podataka; korisnike ili kategorije korisnika kojima su bili ili će pak biti razotkriveni osobni podaci, posebice korisnike u trećim državama ili međunarodnim organizacijama; predviđeno razdoblje pohranjivanja osobnih podataka ili, ako je to moguće, mjerila koja se primjenjuju za određivanje ovog razdoblja; postojanje automatiziranog prihvaćanja odluka, uključivši oblikovanjem profila te razloge, značaj i predviđene posljedice takve obrade za Vas;
* jednu (besplatnu) kopiju osobnih podataka u željenom obliku (ako je zahtjev podnesen elektroničkim sredstvom komunikacije, a ne zahtijevate drukčije, kopija se osigurava u elektroničkom obliku); ako zahtijevate dodatne kopije, možemo zaračunati razumnu pristojbu uvažavajući nastale troškove;
* popravak netočnih osobnih podataka;

- ograničenje obrađivanja kada:
* osporavate točnost osobnih podataka za razdoblje koje nam omogućava provjeravanje točnosti osobnih podataka;
* obrada je nezakonita i suprotstavljate se brisanju osobnih podataka, a umjesto toga zahtijevate ograničenje njihove uporabe;
* osobni podaci nam nisu više potrebni za obradu, a Vama su potrebni zbog ostvarivanja Vaših prava;

- brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav), ako su ispunjene pretpostavke članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, posebice u slučaju otkazivanja suglasnosti za obradu osobnih podataka;

- ispis osobnih podataka u strukturiranom, opće korištenom elektroničkom obliku, uz pravo da te podatke proslijedite drugom nadzorniku, ne da bi Vas pritom sprečavali;

- prestanak uporabe osobnih podataka u svrhe neposrednog trženja, uključivši oblikovanje profila;

- da za Vas ne vrijedi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključivši oblikovanjem profila, ako su ispunjene pretpostavke članka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

- pravo da protiv nas podnesete žalbu Povjereniku za zaštitu osobnih podataka, smatrate li da obrada Vaših osobnih podrazumijeva povredu Opće uredbe o zaštiti podataka.

Svaki korisnik ima mogućnost odjavljivanja od primanja e-mail poruka klikom na dnu primljene poruke.

Ugovorni izvršitelji obrade i područje pohranjivanja

Vaše osobne podatke koji nisu namijenjeni javnom prikazivanju ne prosljeđujemo i ne razotkrivamo trećim osobama (izvan društva Marketing odjel d.o.o.), izuzevši subjekte koji su s nama sklopili Ugovor o izvođenju određenih postupaka obrađivanja podataka, a dužni su poštivati zakone u vezi obrade i zaštite osobnih podataka (takozvani ugovorni izvršitelji obrade). Ugovorni izvršitelji obrade kojima prosljeđujemo osobne podatke:

- ponuđači usluga marketinga;
- ponuđači pozivnih centara;
- ponuđači pošiljanja e-poruka;
- izvođači naših usluga;
- ugovorni suradnici.

Ugovorni izvršitelji obrade smiju obrađivati osobne podatke isključivo u okviru naših uputa. Osobne podatke ne smiju obrađivati u vlastite svrhe. Sa svojim zaposlenicima su dužni zaštititi povjerljivost Vaših osobnih podataka.

Ugovorni izvršitelji obrade osobnih podataka ne prosljeđuju podatke u treće države (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU te Island, Norveška i Lichtenstein).

Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google") koja putem kolačića analizira Vaše korištenje web stranice. Informacije koje generira kolačić o Vašoj upotrebi ove web stranice (uključujući vašu IP adresu) prenose se i pohranjuju na Google poslužitelju u Sjedinjenim Američkim Državama. Google koristi ove informacije kako bi procijenio Vašu upotrebu web stranice, pružajući izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web stranice. Google može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon ili ako treće strane obrade podatke u ime Google-a. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Pogledajte Google-ova Pravila o privatnosti na sljedećem linku: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google je razvio dodatak za preglednik kojim možete spriječiti korištenje Vaših podataka za Google Analytics. Možete ga preuzeti na ovom linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Postupak ostvarivanja prava

Vaše zahtjeve u vezi ostvarivanja prava po pitanju osobnih podataka možete proslijediti u pisanom obliku na bilo koji kontakt pod Nadzornik osobnih podataka i kontaktni podaci.

Za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi osobnih podataka, od Vas možemo zahtijevati dodatne podatke, a od mjere možemo odustati isključivo kada postoji dokaz da Vas ne možemo pouzdano identificirati.

Na Vaš zahtjev kojim ostvarujete svoja prava u vezi osobnih podataka dužni smo odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku jednog mjeseca od primitka Vašeg zahtjeva.

Pravna obavijest

Svi objavljeni sadržaji na servisu Znatko vlasništvo su društva Marketing odjel d.o.o., a zabranjeno ih je kopirati, razmnožavati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez dozvole poduzeća. Marketing odjel d.o.o. nije odgovoran za moguće poteškoće djelovanja servisa Znatko, te zadržava pravo na moguće pogreške i izmjene objavljenih sadržaja na servisu Znatko.
Znatko medijski pokriva

Humans vs Machines

Zagreb
29. 09. 2023.

ULAZNICE uz 20% POPUSTA
Znatko medijski pokriva


Zagreb
30. 09. 2023.

ULAZNICE uz POPUST
Znatko medijski pokriva
TEHNOLOŠKA SENZACIJA GODINE

Zagreb
12. 10. 2023.

KUPI ULAZNICE
Znatko medijski pokriva

Kako prodavati kupcima budućnosti?

Zagreb, 19. i 20.10.2023.
ULAZNICE
Znatko medijski pokriva

Powered by Intersec

Ljubljana
25. i 26. 10. 2023.

ULAZNICE
Znatko medijski pokriva


Zagreb
29. i 30. 11. 2023.

ULAZNICE

Medijska platforma Znatko

NAJNOVIJE VIJESTI

Impressum | Znatkova redakcija

12.0k pitanja

18.9k odgovora

6.0k komentara

1.5k korisnika

...