Kategorija Življenje je promijenila naziv u Osobni razvoj te je dio pitanja razvrstan u pripadajuće kategorije.

Tag #koji označava ova pitanja

0 odgovora 42 pregleda
2 odgovora 146 pregleda
1 odgovor 78 pregleda
Nastasia Koren 26.12.2020. pitanje u kategoriji Priroda od Nastasia Koren [Turboaktivan] (33,922 bodova)
0 odgovora 67 pregleda
1 odgovor 64 pregleda
2 odgovora 251 pregleda
2 odgovora 88 pregleda
1 odgovor 235 pregleda
2 odgovora 473 pregleda
3 odgovora 162 pregleda
3 odgovora 574 pregleda
1 odgovor 101 pregleda
2 odgovora 51 pregleda
2 odgovora 125 pregleda
5 odgovora 171 pregleda
1 odgovor 54 pregleda
2 odgovora 84 pregleda
1 odgovor 288 pregleda
2 odgovora 58 pregleda
1 odgovor 1,576 pregleda
1 odgovor 63 pregleda
Magdalena 04.10.2020. pitanje u kategoriji Obrazovanje od Magdalena [Superaktivan] (4,126 bodova)
3 odgovora 169 pregleda
...