Uvjeti uporabe servisa Znatko

U Zagrebu, 07.12.2013.

Vlasnik Vam omogućuje upotrebu usluga i sadržaja na internetskom sjedištu Znatko, te korištenje usluga koje ono pruža, a koja je regulirana ovim Uvjetima uporabe.

MOLIMO VAS DA PRIJE KORIŠTENJA OVOG INTERNETSKOG SJEDIŠTA PAŽLJIVO PROČITATE SLJEDEĆE UVJETE UPORABE. PRISTUPOM NA OVO INTERNETSKO SJEDIŠTE, NJEGOVOM SADRŽAJU ILI USLUZI, SLAŽETE SE S OVIM UVJETIMA UPORABE I OBVEZANI STE NJIMA. UKOLIKO NISTE SUGLASNI SA SVIM UVJETIMA UPORABE, NE MOŽETE SE KORISTITI SADRŽAJEM NI USLUGAMA NA OVOM INTERNETSKOM SJEDIŠTU.

PRIHVAĆANJE UVJETA UPORABE

MARKETING ODJEL d.o.o., iz Zagreba, Selska cesta 34/a (u daljnjem tekstu: Vlasnik), je vlasnik i upravitelj internetskog sjedišta na domeni znatko.com (u daljnjem tekstu: Znatko ili servis Znatko) te omogućuje uporabu usluga i sadržaja tog internetskog sjedišta posjetiteljima kroz pristup i korištenje pod ovim Uvjetima uporabe.

Posjetitelj je svaka osoba koja pristupa servisu Znatko.

Korisnik je ujedno i svaki Posjetitelj ali samo onaj koji je već započeo ili završio proces registracije korisničkog računa i svog javnog osobnog profila sa osobnim podacima. Završetkom procesa registracije se smatra trenutak potvrđivanja predane adrese elektroničke pošte.

Smatra se da ste Vi, kao Posjetitelj, u svakom trenutku upoznati s ovim "Uvjetima uporabe", te ujedno s druga dva pravna dokumenta Vlasnika pod nazivom "Zaštita osobnih podataka (GDPR)" i "Opći pravilnik tvrtke" te da ih sve zajedno u potpunosti razumijete i prihvaćate.

PROMJENE UVJETA UPORABE

Vlasnik zadržava sva prava na to da, sukladno svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida izgled, sadržaj i uvjete uporabe ovog internetskog sjedišta i to bez obveze prethodne najave.

Ukoliko je promjena takva da se može smatrati bitnom, Vlasnik će korisnike o tome obavijestiti objavom na ovim stranicama. Vlasnik ima diskrecijsko pravo ocijeniti što se smatra bitnom promjenom, pri čemu će postupati u dobroj vjeri i s pažnjom dobrog gospodarstvenika. Odgovornost svakog Posjetitelja je upoznati se s takvim promjenama. Nastavak uporabe sadržaja i usluga na ovom internetskom sjedištu nakon objave bitnih promjena predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima.

SADRŽAJ I USLUGE

Pod uvjetom da posjetitelj u potpunosti prihvaća ove Uvjete uporabe, Vlasnik mu omogućuje korištenje određenih sadržaja i usluga, detaljnije opisanih na pojedinoj internetskoj stranici Znatka. Usluge i sadržaj uključuju, ali nisu ograničene na, sve usluge i sadržaj koje pruža Vlasnik, kao i ponudu materijala prikazanih, odaslanih ili provedenih na ovim stranicama ili kroz sadržaje i usluge.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja posjetitelj se slaže da će sadržaj i usluge Znatka uključivati reklame, obavijesti, poruke administratora i slične poruke nužne za redovito obavještavanje posjetitelja i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja.

Vlasnik zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojeg sadržaja, usluge i/ili internetskih stranica, u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti. Vlasnik također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih, bez prethodne najave.

PONAŠANJE KORISNIKA

Pod ovim Uvjetima uporabe se obvezujete da se nećete koristiti sadržajem i/ili uslugama ovog internetskog sjedišta na način koji je nezakonit i/ili suprotan s uvjetima korištenja ili u svrhe za koje nije namijenjen od strane Vlasnika.

Ukoliko ste posjetitelj iz inozemstva, ovim putem prihvaćate sve pozitivne propise Republike Hrvatske i Europske unije vezane za ponašanje korisnika na internetu i prihvatljiv sadržaj na internetu.

Posebno ste suglasni da se nećete koristiti sadržajem i uslugama Znatka kako bi:

 • se lažno predstavljali kao druga pravna ili fizička osoba i/ili korisnik, te kako bi istima naštetio, zastrašio ih ili im prijetio;
 • objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim hrvatskim zakonodavstvom i međunarodnim konvencijama, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, predstavlja govor mržnje ili je neprikladan na bilo koji drugi način;
 • objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znte ili ste morali znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima;
 • obavljali bilo koju radnju koja je ilegalna ili neautorizirana;
 • objavljivali sadržaje kojima kršite autorska, izdavačka i srodna prava drugih osoba;
 • objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj namijenjen prikupljanju, čuvanju i/ili objavljivanju kao što su lozinke, korisnička imena, brojevi telefona ili bilo koji drugi osobni podaci posjetitelja;
 • objavljivali, prenosili, slali i razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
 • manipulirali informacijama u svrhu skrivanja izvora sadržaja koji se objavljuje ovdje ili šalje pomoću njegovih usluga;
 • poduzimali radnje kojima bi nametali pretjerano i nerazmjerno opterećenje infrastrukture Znatka, i/ili kojima bi se mijenjalo ili pokušavao mijenjati redovit i pravilan rad Znatka, i/ili kojima bi zaobilazili bilo kakve mjere zaštite ili ograničenja pristupa na Znatku;
 • reklamirali ili tražio od bilo kojeg posjetitelja Znatka da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, osim ako nije drugačije ugovorena suradnja izravno s Vlasnikom.
 • objavljivali ili prenosili sadržaje ili komentare s linkovima koji vode na affiliate programe, multi-level marketinške sheme, druge internetske stranice ili blogove na kojima se sadržaj upotrebljava u drugačije svrhe ili teme koje nemaju veze s sadržajem na Znatku;

Smatra se kršenjem ovih Uvjeta uporabe korištenje informacija dobivenih iz sadržaja na stranicama Znatka za kontaktiranje korisnika kako bi im se reklamirao, predstavio ili prodao proizvod bez njihovog eksplicitnog dopuštenja, kao i svako objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja. Kršenjem ovih pravila smatra se i korištenje informacija dobivenih iz sadržaja na stranicama za kontakt s drugim korisnikom kako bi mu se bez njegova eksplicitnog dopuštenja reklamirao, predstavio ili prodao neki proizvod, kao i svako objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja drugim korisnicima bez njihova pristanka ili traženja;

Vlasnik zadržava pravo na uklanjanje bilo kojeg prava, sadržaja ili usluge, kao i korisničkog računa, u bilo koje vrijeme i sukladno diskrecijskoj ocjeni (pogotovo po pritužbama ili tvrdnjama trećih osoba).

Svaki je korisnik osobno odgovoran za svoju interakciju prema ostalim korisnicima Znatka, a Vlasnik ima pravo, ali ne i obvezu, nadzirati rasprave između korisnika.

AUTORSKA PRAVA

Sadržaj i usluge na Znatku zaštićeni su autorskim pravima. Ne smiju se reproducirati, distribuirati ni na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez prethodnog izričitog pisanog pristanka Vlasnika, kao ni na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Vlasniku ili bilo kojoj trećoj strani.

Korisnik predavanjem sadržaja (npr. pisanjem odgovora) na servisu Znatku ostvaruje sljedeća prava i odgovornosti:

 • postaje autor svog sadržaja,
 • pripadaju mu autorska prava za predani sadržaj,
 • osobno je odgovoran za predani sadržaj,
 • pristaje na javno ocjenjivanje predanog sadržaja od strane drugih Korisnika, te
 • pristaje na javni prikaz ocjene sadržaja uz predani sadržaj.

Korisnik za svoj predani sadržaj servisu Znatko zadržava svoja autorska prava, a sva izdavačka prava na sav autorski sadržaj predan od strane Korisnika trajno i bez ograničenja zadržava Vlasnik servisa Znatko.

Ovlaštene osobe Vlasnika servisa Znatko zadržavaju svoje uredničko i diskrecijsko pravo uređivanja svih sadržaja na servisu Znatko bez prethodne najave u bilo kojem trenutku.

Sadržaj i usluge objavljeni na Znatku mogu se koristiti samo za individualne potrebe Posjetitelja, i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:

 • sadržajima i uslugama Posjetitelj se koristi na vlastitu odgovornost;
 • sadržajima i uslugama Posjetitelj se smije koristiti jedino uz poštivanje autorskih i srodnih prava Korisnika, izdavačkih prava Vlasnika te trećih osoba;
 • nikakve modifikacije Posjetitelj ne smije činiti na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka Vlasnika;
 • na korištenim sadržajima i materijalima sa Znatka, ukoliko priroda stvari to dopušta, mora stajati: “Znatko © 2013-2020 Marketing odjel d.o.o.
 • na svim korištenim sadržajima i materijalima sa Znatka, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom i izdavačkom pravu, zaštitni znak, žig, logo i slično;

Svako pregledavanje sadržaja i usluga, preuzimanje datoteka ili bilo kakvo drugo korištenje sadržaja i usluga na ovim internetskim stranicama podrazumijeva da Posjetitelj prihvaća ove uvjete.

NAKNADA

Posjetitelj će sam nadoknaditi štetu i neće za nju držati odgovornima niti će potraživati naknadu od Vlasnika, njegovih osnivača, klijenata, isporučitelja opreme i zaposlenika, ako je šteta proizašla iz posjetiteljevog pristupa Znatku, njegova korištenja sadržaja i usluga na istom, povrede uvjeta korištenja - od strane korisnika ili treće osobe koja se koristi njegovim korisničkim računom ili povrede prava intelektualnog vlasništva, autorskih i srodnih prava.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

Vlasnik prikuplja osobne podatke od Korisnika u svrhu evidencije i javnog prikaza osobnog profila isključivo uz osobno odobrenje te se smatra voditeljem obrade osobnih podataka. Osobni podaci Korisnika se čuvaju u bazi podataka. Osobni podaci se koriste samo za ono na što je Korisnik pristao ovim Uvjetima uporabe i dokumentom "Zaštita osobnih podataka (GDPR)".

Svi osobni podaci Korisnika na zahtjev su dostupni na uvid, izmjenu te brisanje ako se zatraže putem elektroničke pošte.

Za sve maloljetne Korisnike potrebna je pismena suglasnost prihvaćanja ovih Uvjeta uporabe staratelja tj. roditelja.

Osobni podaci Korisnika prosljeđuju se i daju na uvid ili obradu zaposlenicima Vlasnika, zaposlenicima knjigovodstvenog servisa Vlasnika, referentima u poreznoj upravi Vlasnika, te poslovnim partnerima Vlasnika koji imaju pravnu osnovu i/ili legitimni interes za uvid i obradu podataka uz prethodno informiranje korisnika, a sve u skladu sa zakonskim obvezama obrade poslovnih dokumenata, vođenja poslovnih knjiga, obrade zahtjeva temeljem ugovora te ostalih zakonskih obveza.

Korisnik će bilo kakvu povredu osobnih podataka prijaviti putem kontakt elektroničke pošte, te će se ona ispravljati u najkraćem mogućem roku.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Posjetitelj potvrđuje svoju suglasnost da Vlasnik nema nadzor niti dužnost poduzeti bilo kakvu radnju, niti se može smatrati odgovornim nad sljedećim čimbenicima, niti ima dužnost poduzeti bilo kakvu radnju i smatrati se odgovornima za sljedeće čimbenike:

 • za to koji se Posjetitelj koristi uslugama i sadržajima Znatka,
 • za učinak koji sadržaj i usluge na Znatku imaju ili bi mogli imati na Posjetitelje,
 • za način na koji Posjetitelji interpretiraju sadržaj i usluge na Znatku, te
 • za radnje koje će Posjetitelj poduzeti ili bi mogao poduzeti pod utjecajem sadržaja i usluga dostupnih na Znatku.

VLASNIK NIJE ODGOVORAN POSJETITELJU NI TREĆIM OSOBAMA ZA ŠTETU, BILO IMOVINSKU ILI NEIMOVINSKU, POSREDNU ILI KOLATERALNU, KOJA JE POVEZANA S KORIŠTENJEM SADRŽAJA I USLUGA NA ZNATKU ILI PROIZLAZI IZ NJEGA.

PRIHVAĆANJE ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI VLASNIKA NUŽAN JE PREDUVJET KORIŠTENJA SADRŽAJA I USLUGA ZNATKA.

VLASNIK NE GARANTIRA KORISNICIMA SLJEDEĆE: DA JE SADRŽAJ NA ZNATKU PREDSTAVLJEN BEZ POGREŠAKA; DA ĆE INTERNETSKE STRANICE I USLUGE ZNATKA FUNKCIONIRATI BEZ POGREŠAKA I PREKIDA; DA ĆE ISTI BITI ODGOVORAN ZA VAŠE POTREBE ILI NAMJERAVANE UPORABE; DA IMPLEMENTACIJA TAKVOG SADRŽAJA NEĆE NARUŠAVATI PATENTE, AUTORSKA PRAVA, ŽIG ILI OSTALA PRAVA TREĆIH.

NIŠTAVOST I MJERODAVNO PRAVO

Ukoliko se za neku odredbu iz ovih uvjeta nađe da je ništava ili pobojna, to neće utjecati na primjenu ostalih odredbi iz ovih uvjeta.

Posjetitelj nije ovlašten dati na korištenje, prenositi ili podlicencirati ove Uvjete uporabe bez prethodne izričite pisane suglasnosti Vlasnika.

Vlasnik je ovlašten dati na korištenje, prenijeti ili licencirati ove Uvjete uporabe bez ičije daljnje privole.

Na ove Uvjete uporabe se primjenjuju pozitivni pravni propisi Republike Hrvatske, sukladno kojima su i sastavljeni.

U slučaju spora primjenjuje se mjerodavno pravo Republike Hrvatske na mjerodavnom sudu u Zagrebu.

...