Katarina Pofuk u rubrici Pravo od
Koje su najbitnije stavke koje čine sastav oporuke? Kako funkcionira oporučno raspolaganje nasljednika?

Prijavite se ili registrirajte kako biste odgovorili na ovo pitanje.

2 odgovor(a)

+13 glasa
Viktor Viljac od

Oporuka je pravni dokument koji omogućava osobi da odredi kako će se njezina imovina raspodijeliti nakon njezine smrti. Ovdje su navedene neke od najvažnijih stavki koje čine sastav oporuke:

  1. Identifikacija oporučitelja - potrebno je navesti ime, prezime i adresu osobe koja piše oporuku.

  2. Imovina koju osoba posjeduje - potrebno je navesti sve nekretnine, pokretne stvari i novčana sredstva koja osoba posjeduje.

  3. Odluka o nasljednicima - osoba može odrediti nasljednike i naložiti kako će se njena imovina raspodijeliti nakon njene smrti.

  4. Imenovanje izvršitelja oporuke - osoba može imenovati izvršitelja koji će se brinuti o provedbi oporuke nakon njezine smrti.

  5. Testamentarna raspolaganja - osoba može ostaviti imovinu određenoj osobi ili organizaciji, ostaviti novčani iznos, imenovati skrbnika za maloljetne djece i sl.

Što se tiče oporučnog raspolaganja nasljednika, ono funkcionira tako da osoba koja piše oporuku može odrediti tko će naslijediti njenu imovinu nakon njezine smrti. To je važno jer ako osoba ne napiše oporuku, njezina će imovina biti raspodijeljena prema zakonskim propisima koji mogu biti drugačiji od njezinih želja. Osim toga, oporučno raspolaganje može pomoći u izbjegavanju svađa i sporova među nasljednicima nakon smrti osobe koja je napisala oporuku. Ako oporučitelj ostavi valjanu oporuku, nasljednici će dobiti svoj dio nasljedstva prema njezinim željama, što će smanjiti mogućnost sukoba među njima.


Goran Gonar 05.05.2023. pitanje u rubrici Pravo od Goran Gonar Kako napisati oporuku?
+12 glasa
Duško Vučevac od

Oporuka je očitovanje neposredne volje oporučitelja kojom za života raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti.

Zakon o nasljeđivanju utvrđuje način nasljeđivanja-stjecanja vlasništva imovine u krugu osoba, srodnika oporučitelja za koje presumira da bi ostavitelj namjeravao ostaviti svoju imovinu iza svoje smrti.

Namjera oporučitelja ne mora nužno biti u skladu sa ovakvim zakonskim uređenjem nasljeđivanja, pa oporučitelj može na siguran način putem oporuke ostaviti imovinu u krugu osoba koje ne predviđa zakon ili samo nekima od osoba koje bi bile predviđene zakonom.

Oporuku može sačiniti svaka osoba sposobna za rasuđivanje koja je navršila 16 godina.

U slučaju kada bi oporučitelj izgubio sposobnost rasuđivanja i to dokazano nakon sačinjenja oporuke, ova okolnost ne bi utjecala na njezinu valjanost.

Oporuku je moguće na zahtjev oporučitelja poništiti ukoliko zainteresirana strana dokaže da bi bio natjeran prijetnjom ili silom na njezino sastavljanje ili ukoliko je bio prevaren ili doveden u zabludu od strane treće osobe. Zainteresirana osoba može ovako poništenje zahtijevati u roku od godine dana od saznanja za navedene uzroke nevaljanosti ili u objektivnom roku od 10 godina od proglašenja oporuke, s tim da rok od godinu dana počinje teći tek po proglašenju oporuke.

Iznimno, u slučaju prema osobi koja je prouzročila opisane mane oporučiteljeve volje ili je za njih morala znati, poništenje oporuke se može zahtijevati u roku od 20 godina od proglašenja.

U praksi su najčešća dva oblika oporuke i to: vlastoručna (holografska) koju je oporučitelj sam napisao i potpisao, te oporuka pisana pred svjedocima koja može biti napisana elektronski uz uvjet da je potpisana i od strane dvaju punoljetnih, ubrojivih, nesrodnih i imovinsko-pravno nezainteresiranih svjedoka koji su osobno svjedočili oporučiteljevom potpisivanju ovakve oporuke, te odmah iza njega vlastoručno potpisali ovu oporuku.

Postoji i rijetko korištena mogućnost javne oporuke koja se ranije koristila u situacijama kada oporučitelj ne zna ili ne može čitati ili potpisati oporuku, a koju je sastavljao sudac, javni bilježnik ili konzularno diplomatski predstavnik ukoliko je sačinjavana u inozemstvu. Ovakva oporuka bi bila sačinjavana prema kazivanju oporučitelja, te bi mu je ovlaštena osoba pročitala, objasnila pravne posljedice takvog raspolaganja i dala mu da je potpiše.

Po sastavljanju oporuke oporučitelj može svoju oporuku sam čuvati ili je pohraniti-povjeriti na čuvanje drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi što je najčešće nadležni sud koji oporuku pohranjuje u Registar oporuka, te se vadi i po njoj postupa nakon otvaranja ostavinskog postupka iza oporučitelja.

Sve oporučne odredbe kojima se nešto ostavlja osobi koja bi oporuku sastavila, svjedocima oporuke, njihovim bračnim drugovima, precima, potomcima ili srodnicima do IV-stupnja srodstva su ex lege ništave.

Oporučitelj oporukom može odrediti jednog ili više nasljednika kojima ostavlja svoju imovinu u cijelosti ili razmjernom dijelu.

Oporukom se može odrediti i osoba kojoj će pripasti nasljedstvo za slučaj da prvotno utvrđeni nasljednik umre prije oporučitelja, odrekne se nasljedstva ili bude nedostojan naslijediti. Oporukom se ne može odrediti nasljednik svojem nasljedniku.

                                                                                                                       odvjetnik

DUŠKO VUČEVAC

Savska cesta l7, Zagreb

dusko.vucevac@hotmail.com

tel. 01/4829-216, 099/502-2465

Slična pitanja

1 odgovor 1.4k 👀
1 odgovor 332 👀
Goran Gonar 05.05.2023. pitanje u rubrici Pravo od Goran Gonar
1 odgovor 512 👀
1 odgovor 382 👀
1 odgovor 391 👀
Znatko predstavlja

Umjetna inteligencija u službi prodaje

Zagreb
24. - 25. 10. 2024.

KUPI ULAZNICU
Znatko predstavlja

Najnoviji trendovi u IT industriji

Zagreb
28. i 29. 11. 2024.

KUPI ULAZNICU

14.4k pitanja

23.4k odgovora

9.0k komentara

1.7k korisnika

...