Monika Kiris u rubrici Tehnologija od

Kakva su nova pravila za transparentno ugovaranje usluga i raskid ugovora kod pružatelja elektroničnih i komunikacijskih usluga?

Prijavite se ili registrirajte kako biste odgovorili na ovo pitanje.

1 odgovor

+7 glasa
Redakcija od
prikazano od Znatko

Dan tržišta elektroničkih komunikacija 2022. godine

Smije li korisnik kupiti vlastitu opremu ili je mora unajmiti kod operatora?

˝Nova pravila za transparentno ugovaranje usluga i raskid ugovora˝ tema je panel rasprave čiji su sudionici bili:

  • Senka Erslan (A1 Hrvatska d.o.o.),
  • Neven Alujević Grgas (Hrvatski Telekom d.d.),
  • Iva Dragić (Optima telekom d.o.o.),
  • Petra Nakić (Telemach Hrvatska d.o.o.),
  • a panel raspravu je moderirala Marina Ljubić Karanović (HAKOM).

S obzirom da je na snazi Provedbena uredba komisije (EU) 2019/2243 o utvrđivanju predloška za sažetak ugovora za pružatelje javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga u skladu s Direktivom (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća te da je stupio na snagu novi Zakon o elektroničkim komunikacijama na panelu je obrađena primjena u praksi sažetka ugovora za krajnje korisnike s naglaskom na sve probleme na koje su operatori naišli prilikom implementacije, ali i što navedeni sažetak donosi krajnjim korisnicima u pogledu transparentnosti.

Stupanjem na snagu novog ZEK-a došlo je do izmjene u pogledu naplate opreme ukoliko istu korisnik nije vratio te je na panelu bilo govora o načinu primjene članka 145. kao i na mogućnost da korisnik ne uzima opremu od operatora prilikom ugovaranja usluge već da koristi vlastitu kupljenu od treće strane.

Na koji način će se obračunavati amortizacija opreme koju korisnik dobiva na korištenje i može li koristiti vlastitu opremu?

Senka Erslan je istaknula:

U EU svi operatori moraju koristiti vrlo detaljan obrazac. Naravno da mi kao operatori želimo imati slobodu kreiranja, ali to su manji problemi. Ono što je bitno je da je zaštita korisnika u RH među vodećima u EU i to isključivo nastojanjima HAKOM-a, a što mi kao operatori nismo uvijek  dočekali raširenih ruku. Mi smo već i danas u velikoj mjeri ispunjavali te obveze koje nam sažetak propisuje samo u malo drugačijem obliku i zato nam nije toliki problem pružanje takvih informacija.

Iva Dragić navela je kako je uredba jasna, govori o utvrđenom obveznom sažetku ugovora. Kompletna ugovorna dokumentacija i sažetak nosit će isti broj ugovora, koji je unificiran za konkretnog korisnika, a regulacija HAKOM-a u području zaštite je daleko ispred svih u EU.

Neven Alujević Grgas izjavio je kako je HT u fazi završetka izrade dokumenta sažetka ugovora:

Smanjen je broj prigovora otkako je sažetak uveden, pa iz tog razloga HT apsolutno podržava nadogradnju postojećeg sažetka ugovora. Najbitnije je za korisnike da će biti dostupan i prije sklapanja ugovora da bi korisnik mogao usporediti isti sa svim ugovorima drugih operatora, a što će pridonijeti boljem korisničkom iskustvu na tržištu.

Petra Nakić navela je kako smatra dobrim to što korisnik može na jednom mjestu dobiti sve informacije, a najbolje je to što će imati pisanu potvrdu onoga što je operator ponudio u razgovoru:

Imat ćemo manje situacija zavaravajuće prakse i krive komunikacije. Sve će biti puno transparentnije pa samim time i sigurnije.

Što se tiče amortizacije opreme, HT je odlučio podijeliti uređaje po vrijednosti u klastere te njihovu vrijednost smanjivati na godišnjoj razini. Korisnici trebaju vratiti uređaje da se ne dogodi situacija da ih trebaju platiti.

A1 pored obveze propisane pravilnikom o povratu, nakon isporučenog računa, šalje dodatna dva dopisa korisniku kako bi se omogućilo vraćanje bez naknade. Inače, korisnici mogu o trošku operatora vratiti opremu A1.

Erslan naglašava kako im je stalo da tu opremu prikupe te da je ukoliko je potrebno unište na pravilan način.

Mogućnost korištenja vlastite opreme je predviđena zakonom, no sva oprema mora biti kompatibilna s mrežama operatora. U takvim slučajevima kad bi korisnik koristio opremu koja nije prošla sva testiranja operator ne može imati nadzor nad tim uređajem, raditi otklon kvara udaljenim putem, operator ne bi trebao biti odgovoran za kvalitetu usluge pristupa niti garantirat minimalnu brzinu. Korisnici moraju znati što dobiju od svoje opreme, a što od opreme operatora pa da u konačnici sami odluče, moglo se čuti tijekom skupa. Što se tiče HT-a, korisnici već sada mogu koristit svoju opremu, rečeno je.

Slična pitanja

1 odgovor 278 👀
1 odgovor 365 👀
Znatko predstavlja

Umjetna inteligencija u službi prodaje

Zagreb
24. - 25. 10. 2024.

KUPI ULAZNICU
Znatko predstavlja

Najnoviji trendovi u IT industriji

Zagreb
28. i 29. 11. 2024.

KUPI ULAZNICU

14.1k pitanja

22.9k odgovora

8.7k komentara

1.6k korisnika

...